چاپ سربرگ

 اگر شما به دنبال یک کسب کار بسیار بزرگ، با اهمیتی و پایداری هستید در ابتدا نیازمند به چاپ سربرگ و ست اداری و مدیریتی که باعث تاثیرگذاری بزرگ و پایدار بر روی مشتریانتان شوند را دارید. در واقع تمامی مکاتبات اداریتان نامه ها قرارداد ها و بسیار دیگر از نوشته هایتان نیازمند یک کاغذی که تصویری از آرم و مشخصات شرکت شما را در آن چاپ شده باشد است. و همچنین این نکته بسیار با اهمیت است که جنس و نوع کاغذی که از آن برای چاپ سربرگ خود استفاده می کنید از چه کیفیتی برخوردار است و کیفیت چاپ آن در چه سطحی است زیرا بالا بودن کیفیت چاپ سربرگ و جنس کاغذ آن باعث می شود که به کسب و کار شما اعتماد بیشتری بشود. ما در چاپ گردو می توانیم کلیه نیازهای شما را چه از لحاظ جنس و چه نوع کیفیت چاپ پاسخ بدهیم.

چاپ سربرگ
دسترسی سریع چاپ سربرگ

چاپ سربرگ تحریر ۸۰ گرم

چاپ سربرگ برروی برگه تحریر ۸۰ گرم یکی از خدمات قابل ارائه در چاپ گردو می باشد. برگه تحریر ۸۰ گرم نازکترین برگه موجود در بازار برای چاپ سربرگ و انواع چاپ ست اداری و مدیریتی می باشد. کلیه چاپ سربرگ ها به صورت ۴ رنگ ( فول رنگی ) با بالاترین کیفیت می باشد. سربرگ امکان ارائه به صورت سرچسب ۱۰۰ تایی و یا بدون سرچسب را دارد. امکان چاپ سربرگ دو رو نیز برروی برگه تحریر ۸۰ گرم وجود دارد اما توصیه میگردد اگر قصد چاپ دو رو را دارید از تحریر ۱۰۰ گرم و یا سربرگ کتان ۱۲۰ گرم استفاده نمایید.

برای ایجاد فضای اطمینان در زمان برش توصیه می شود لوگو و سایر نوشته های خود را حداقل به میزان ۵ میلیمتر از لبه های کار فاصله دهید.

چاپ سربرگ

مشخصات چاپ سربرگ A4 :

    سایز واقعی سربرگ ۲۱x۲۹.۷ سانتی متر (۲۱۰x۲۹۷ mm) می باشد
    برای طراحی سربرگ لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۵ میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
    چاپ سربرگ به صورت فول رنگی می باشد
    پیشنهاد می شود برای چاپ دورو از سربرگ تحریر ۸۰ گرم استفاده نفرمایید
    قیمت سرچسب سربرگ ۱۰۰۰ عدد ۸٫۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد ۱۵٫۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد ۳۵٫۰۰۰ تومان می باشد
    قیمت چاپ سربرگ A4 به تومان می باشد

چاپ سربرگ تحریر ۸۰ گرم
ابعاد تعداد وجه چاپ ۴ روزه چاپ ۸ روزه چاپ ۱۱ روزه چاپ ۱۴ روزه چاپ ۱۷ روز
A۴ (۲۱x۲۹.۷ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد یک رو ۵۷۶,۰۰۰ تومان ۵۶۰,۰۰۰ تومان ---------
A۴ (۲۱x۲۹.۷ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد دو رو ۱,۰۸۲,۵۰۰ تومان ۱,۰۵۲,۵۰۰ تومان ---------
A۴ (۲۱x۲۹.۷ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد یک رو ۱,۱۸۹,۳۷۵ تومان ۱,۱۵۱,۸۷۵ تومان ---------
A۴ (۲۱x۲۹.۷ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد دو رو ۱,۳۷۶,۲۵۰ تومان ۱,۳۳۷,۵۰۰ تومان ---------
A۴ (۲۱x۲۹.۷ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد یک رو ۱,۹۴۳,۷۵۰ تومان ۱,۸۹۸,۷۵۰ تومان ---------
A۴ (۲۱x۲۹.۷ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد دو رو ۲,۱۵۲,۵۰۰ تومان ۲,۱۰۶,۲۵۰ تومان ---------

زمان های تحویل سربرگ ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات ۳ و ۸ روزکاری اگر قبل از ساعت 12 ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.


مشخصات چاپ سربرگ A5 :

    سایز واقعی سربرگ ۱۴.۸x۲۱ سانتی متر (۱۴۸x۲۱۰ mm) می باشد
    برای طراحی سربرگ لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۵ میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
    چاپ سربرگ به صورت فول رنگی می باشد
    پیشنهاد می شود برای چاپ دورو از سربرگ تحریر ۸۰ گرم استفاده نفرمایید
    قیمت سرچسب سربرگ ۱۰۰۰ عدد ۸٫۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد ۱۵٫۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد ۳۵٫۰۰۰ تومان می باشد
    قیمت چاپ سربرگ A5 به تومان می باشد

چاپ سربرگ تحریر ۸۰ گرم
ابعاد تعداد وجه چاپ ۴ روزه چاپ ۸ روزه چاپ ۱۱ روزه چاپ ۱۴ روزه چاپ ۱۷ روز
A۵ (۱۴.۸x۲۱ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد یک رو ۴۴۴,۰۰۰ تومان ۴۳۲,۰۰۰ تومان ---------
A۵ (۱۴.۸x۲۱ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد دو رو ۵۰۲,۴۰۰ تومان ۴۸۷,۲۰۰ تومان ---------
A۵ (۱۴.۸x۲۱ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد یک رو ۵۳۷,۶۰۰ تومان ۵۱۹,۲۰۰ تومان ---------
A۵ (۱۴.۸x۲۱ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد دو رو ۵۹۷,۶۰۰ تومان ۵۷۸,۴۰۰ تومان ---------
A۵ (۱۴.۸x۲۱ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد یک رو ۱,۲۲۲,۵۰۰ تومان ۱,۱۸۳,۷۵۰ تومان ---------
A۵ (۱۴.۸x۲۱ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد دو رو ۱,۳۲۶,۲۵۰ تومان ۱,۲۸۷,۵۰۰ تومان ---------

زمان های تحویل سربرگ ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات ۳ و ۸ روزکاری اگر قبل از ساعت 12 ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.


مشخصات چاپ سربرگ یادداشت A6 :

    سایز واقعی سربرگ ۱۰x۱۴.۵ سانتی متر (۱۰۰x۱۴۵ mm) می باشد
    برای طراحی سربرگ لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۵ میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
    چاپ سربرگ به صورت فول رنگی می باشد
    پیشنهاد می شود برای چاپ دورو از تحریر ۸۰ گرم استفاده نفرمایید
    قیمت سرچسب سربرگ ۱۰۰۰ عدد ۸٫۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد ۱۵٫۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد ۳۵٫۰۰۰ تومان می باشد
    قیمت چاپ یادداشت A6 به تومان می باشد

چاپ سربرگ تحریر ۸۰ گرم
ابعاد تعداد وجه چاپ ۴ روزه چاپ ۸ روزه چاپ ۱۱ روزه چاپ ۱۴ روزه چاپ ۱۷ روز
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد یک رو ۳۲۹,۲۰۰ تومان ۱۷۶,۰۰۰ تومان ---------
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد دو رو ۳۶۴,۰۰۰ تومان ۳۳۸,۸۰۰ تومان ---------
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد یک رو ۳۸۳,۲۰۰ تومان ۳۷۰,۰۰۰ تومان ---------
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد دو رو ۴۲۱,۶۰۰ تومان ۴۰۷,۲۰۰ تومان ---------
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد یک رو ۵۰۳,۲۰۰ تومان ۴۸۳,۲۰۰ تومان ---------
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد دو رو ۵۲۵,۲۰۰ تومان ۵۰۵,۲۰۰ تومان ---------
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد یک رو ۱,۰۹۲,۵۰۰ تومان ۱,۰۳۳,۱۲۵ تومان ---------
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد دو رو ۱,۱۶۲,۵۰۰ تومان ۱,۱۰۳,۷۵۰ تومان ---------

زمان های تحویل سربرگ ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات ۳ و ۸ روزکاری اگر قبل از ساعت 12 ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.

چاپ سربرگ تحریر ۱۰۰ گرم

محصول بعدی چاپ سربرگ ادرای روی برگه تحریر ۱۰۰ گرم می باشد. برگه های تحریر ۱۰۰ گرم از ضخامت قابل قبول برخوردار هستند و برای استفاده اداری و همچنین استفاده در پرینتر بسیار مناسب می باشد. چاپ سربرگ تحریر ۱۰۰ گرم نیز به صورت ۴ رنگ یا تمام رنگی می باشد. همچنین در صورت تمایل برای دریافت سربرگ ها به صورت سرچسب در فرم سفارش چاپ مشخص نمایید.

برای ایجاد فضای اطمینان در زمان برش توصیه می شود لوگو و سایر نوشته های خود را حداقل به میزان ۵ میلیمتر از لبه های کار فاصله دهید.

چاپ سربرگ

مشخصات چاپ سربرگ A4 تحریر ۱۰۰ گرم:

    سایز واقعی سربرگ ۲۱x۲۹.۷ سانتی متر (۲۱۰x۲۹۷ mm) می باشد
    برای طراحی سربرگ لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۵ میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
    چاپ سربرگ به صورت فول رنگی می باشد
    قیمت سرچسب سربرگ ۱۰۰۰ عدد ۸٫۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد ۱۵٫۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد ۳۵٫۰۰۰ تومان می باشد
    قیمت چاپ سربرگ A4 به تومان می باشد

چاپ سربرگ تحریر ۱۰۰ گرم
ابعاد تعداد وجه چاپ ۸ روزه چاپ ۱۴ روزه چاپ ۱۷ روز
A۴ (۲۱x۲۹.۷ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد یک رو ۹۹۲,۵۰۰ تومان ------
A۴ (۲۱x۲۹.۷ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد دو رو ۱,۲۰۲,۵۰۰ تومان ------

زمان های تحویل سربرگ ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات عادی اگر قبل از ساعت 12 ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.


مشخصات چاپ سربرگ A5 تحریر ۱۰۰ گرم:

    سایز واقعی سربرگ ۱۴.۸x۲۱ سانتی متر (۱۴۸x۲۱۰ mm) می باشد
    برای طراحی سربرگ لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۵ میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
    چاپ سربرگ به صورت فول رنگی می باشد
    قیمت سرچسب سربرگ ۱۰۰۰ عدد ۸٫۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد ۱۵٫۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد ۳۵٫۰۰۰ تومان می باشد
    قیمت چاپ سربرگ A5 به تومان می باشد

چاپ سربرگ تحریر ۱۰۰ گرم
ابعاد تعداد وجه چاپ ۸ روزه چاپ ۱۴ روزه چاپ ۱۷ روز
A۵ (۱۴.۸x۲۱ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد یک رو ۴۶۴,۰۰۰ تومان ------
A۵ (۱۴.۸x۲۱ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد دو رو ۵۲۸,۰۰۰ تومان ------

زمان های تحویل سربرگ ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات عادی اگر قبل از ساعت 12 ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.

چاپ سربرگ کتان ۱۲۰ گرم

چاپ سربرگ کتان ۱۲۰ گرم یکی دیگر از انواع سربرگ های پرمصرف چاپ افست می باشد. برگه کتان ۱۲۰ گرم دارای بافت ریز بوده ولی به راحتی برای نوشتن و چاپ در پرینتر قابل استفاده می باشد. چاپ سربرگ روی کتان ۱۲۰ گرم به صورت تمام رنگ انجام می شود و این جنس برای چاپ دو رو بسیار مناسب تر از برگه های تحریر ۸۰ گرم و ۱۰۰ گرم می باشد. همچنین در صورت تمایل برای دریافت سربرگ ها به صورت سرچسب در فرم سفارش چاپ مشخص نمایید.

برای ایجاد فضای اطمینان در زمان برش توصیه می شود لوگو و سایر نوشته های خود را حداقل به میزان ۵ میلیمتر از لبه های کار فاصله دهید.

چاپ سربرگ

مشخصات چاپ سربرگ A4 کتان ۱۲۰ گرم:

    سایز واقعی سربرگ ۲۱x۲۹.۷ سانتی متر (۲۱۰x۲۹۷ mm) می باشد
    برای طراحی سربرگ لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۵ میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
    چاپ سربرگ به صورت فول رنگی می باشد
    قیمت سرچسب سربرگ ۱۰۰۰ عدد ۸٫۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد ۱۵٫۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد ۳۵٫۰۰۰ تومان می باشد
    قیمت چاپ سربرگ A4 به تومان می باشد

چاپ سربرگ کتان ۱۲۰ گرم
ابعاد تعداد وجه چاپ ۸ روزه چاپ ۱۴ روزه چاپ ۱۷ روز
A۴ (۲۱x۲۹.۷ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد یک رو ۱,۱۷۵,۰۰۰ تومان ------
A۴ (۲۱x۲۹.۷ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد دو رو ۱,۳۹۸,۷۵۰ تومان ------

زمان های تحویل سربرگ ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات عادی اگر قبل از ساعت 12 ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.


مشخصات چاپ سربرگ A5 کتان ۱۲۰ گرم:

    سایز واقعی سربرگ ۱۴.۸x۲۱ سانتی متر (۱۴۸x۲۱۰ mm) می باشد
    برای طراحی سربرگ لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۵ میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
    چاپ سربرگ به صورت فول رنگی می باشد
    قیمت سرچسب سربرگ ۱۰۰۰ عدد ۸٫۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد ۱۴٫۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد ۲۹٫۰۰۰ تومان می باشد
    قیمت چاپ سربرگ A5 به تومان می باشد

چاپ سربرگ کتان ۱۲۰ گرم
ابعاد تعداد وجه چاپ ۸ روزه چاپ ۱۴ روزه چاپ ۱۷ روز
A۵ (۱۴.۸x۲۱ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد یک رو ۵۲۸,۰۰۰ تومان ------
A۵ (۱۴.۸x۲۱ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد دو رو ۵۹۷,۶۰۰ تومان ------

زمان های تحویل سربرگ ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات عادی اگر قبل از ساعت 12 ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.

چاپ سربرگ کارتی ۱۴۰ گرم

یکی دیگر از محصولات جدید و جذاب مجموعه چاپ گردو ، چاپ سربرگ کارتی ۱۴۰ گرم می باشد. چاپ سربرگ های ۱۴۰ گرم کارتی به صورت افست انجام می شود و برای امور اداری و مدیریتی بسیار مناسب می باشند. چاپ سربرگ کارتی ۱۴۰ گرم به صورت تمام رنگی قابل انجام است و این نوع کاغذ برای چاپ های تمپلات و پر بسیار مناسب است و کلیه رنگ ها بسیار شفاف و زنده می باشند. همچنین در صورت تمایل برای دریافت سربرگ ها به صورت سرچسب در فرم سفارش چاپ سربرگ مشخص نمایید.

برای ایجاد فضای اطمینان در زمان برش توصیه می شود لوگو و سایر نوشته های خود را حداقل به میزان ۵ میلیمتر از لبه های کار فاصله دهید.

چاپ سربرگ

مشخصات چاپ سربرگ A4 کارتی ۱۴۰ گرم:

    سایز واقعی سربرگ ۲۱x۲۹.۷ سانتی متر (۲۱۰x۲۹۷ mm) می باشد
    برای طراحی سربرگ لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۵ میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
    چاپ سربرگ به صورت فول رنگی می باشد
    قیمت سرچسب سربرگ ۱۰۰۰ عدد ۸٫۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد ۱۵٫۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد ۳۵٫۰۰۰ تومان می باشد
    قیمت چاپ سربرگ A4 به تومان می باشد

چاپ سربرگ کارتی ۱۴۰ گرم
ابعاد تعداد وجه چاپ ۱۴ روزه چاپ ۱۷ روز
A۴ (۲۱x۲۹.۷ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد یک رو ۱,۲۲۱,۲۵۰ تومان ---
A۴ (۲۱x۲۹.۷ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد یک رو ۱,۷۸۳,۷۵۰ تومان ---

زمان های تحویل سربرگ ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات عادی اگر قبل از ساعت 12 ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.


مشخصات چاپ سربرگ A5 کارتی ۱۴۰ گرم:

    سایز واقعی سربرگ ۱۴.۸x۲۱ سانتی متر (۱۴۸x۲۱۰ mm) می باشد
    برای طراحی سربرگ لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۵ میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
    چاپ سربرگ به صورت فول رنگی می باشد
    قیمت سرچسب سربرگ ۱۰۰۰ عدد ۸٫۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد ۱۴٫۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد ۲۹٫۰۰۰ تومان می باشد
    قیمت چاپ سربرگ A5 به تومان می باشد

چاپ سربرگ کارتی ۱۴۰ گرم
ابعاد تعداد وجه چاپ ۱۴ روزه چاپ ۱۷ روز
A۵ (۱۴.۸x۲۱ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد یک رو ۵۴۰,۰۰۰ تومان ---
A۵ (۱۴.۸x۲۱ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد یک رو ۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان ---

زمان های تحویل سربرگ ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات عادی اگر قبل از ساعت 12 ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.