چاپ تراکت

تبلیغات تراکتی یکی از ارزان ترین و موثر ترین راه های تبلیغاتی می باشد که شما می تواندی با پرداخت هزینه اندک ، بازخورد بالایی داشته باشید.شما می توانید با پرداخت هزینه اندک حجم وسیعی از سطح شهر را پوشش دهید و محصول و کسب و کار خود را معرفی نمایید.همواره این نکته را توجه داشته باشید که تبلیغات نه تنها هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری می باشد.ما در چاپ گردو می توانیم طرح های شما را در کاغذهای متنوع و در سایزهای متفاوت و با بالاترین کیفیت و سازگار با محیط زیست چاپ و در کوتاه ترین زمان ممکن به دست شما برسانیم. کیفیت همواره جزو اولویت های چاپ گردو بوده و سعی بر آن داشته است که همواره کاری با کیفیت بالا برای مشتریان خود ارائه دهد. این نکته حائز اهمیت می باشد که ارسال چاپ تراکت در گرگان رایگان می باشد و بدون نیاز به مراجعه حضوری درب محل تحویل داده خواهد شد.

چاپ تراکت
دسترسی سریع چاپ تراکت

چاپ تراکت A6

چاپ تراکت A6 دومین سایز پرطرفدار تراکت می باشد. تراکت A6 در این مرکز برروی کاغذ گلاسه ۱۳۵ گرم ، گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش ، گلاسه ۱۷۰ گرم و تحریر ۸۰ گرم ، تحریر ۸۰ گرم ایرانی و کاغذ کرافت انجام می پذیرد.محدودیت چاپی برای تراکت A6 وجود ندارد و چاپ تراکت A6 در تیراژ های دلخواه قابل چاپ می باشد. قیمت چاپ تراکت در جنس تحریر ۸۰ گرم به دلیل ضخامت کم از کاغذ های گلاسه پایین تر می باشد. چاپ روی کلیه جنس های تراکت عالی شده و هیچ گونه محدودیت رنگی برای چاپ انواع جنس های تراکت وجود ندارد. نکته قابل توجه این است که قیمت چاپ با افزایش تیراژ به شدت افت می کند.

چاپ تراکت

مشخصات چاپ تراکت A6 جنس تحریر ۸۰ گرم :

    سایز کلی تراکت ۱۰x۱۴.۵ سانتی متر ( ۱۰۰x۱۴۵ میلی متر ) می باشد
    برای طراحی و سایز بندی تراکت لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۵ میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
    چاپ تراکت در فرم عمومی عالی بوده و هیچگونه محدودیت رنگ ندارد.
    کلیه قیمت چاپ تراکت به تومان می باشند.
    کلیه قیمت ها بروز می باشند.

چاپ تراکت A6
ابعاد تعداد وجه چاپ ۴ روزه چاپ ۸ روزه
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد یک رو ۱۰۱,۵۰۰ تومان ۹۰,۰۰۰ تومان
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد دو رو ۱۲۵,۰۰۰ تومان ۱۱۲,۰۰۰ تومان
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد یک رو ۱۴۹,۰۰۰ تومان ۱۳۲,۵۰۰ تومان
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد دو رو ۱۷۶,۵۰۰ تومان ۱۵۸,۰۰۰ تومان
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد یک رو ۲۷۸,۰۰۰ تومان ۲۵۴,۰۰۰ تومان
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد دو رو ۳۰۶,۵۰۰ تومان ۲۸۱,۵۰۰ تومان
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد یک رو ۵۲۴,۰۰۰ تومان ۴۷۷,۵۰۰ تومان
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد دو رو ۵۸۰,۰۰۰ تومان ۵۳۳,۰۰۰ تومان

زمان های تحویل تراکت ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات ۴ و ۸ روزکاری اگر قبل از ساعت ۱۲ ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.


مشخصات چاپ تراکت A6 جنس گلاسه ۱۳۵ گرم :

    سایز کلی تراکت ۱۰x۱۴.۵ سانتی متر ( ۱۰۰x۱۴۵ میلی متر ) می باشد
    برای طراحی و سایز بندی تراکت لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۵ میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
    چاپ تراکت در فرم عمومی عالی بوده و هیچگونه محدودیت رنگ ندارد.
    کلیه قیمت چاپ تراکت به تومان می باشند.
    کلیه قیمت ها بروز می باشند.

چاپ تراکت A6
ابعاد تعداد وجه چاپ ۴ روزه چاپ ۸ روزه
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد دو رو ۱۳۵,۰۰۰ تومان ۱۲۴,۰۰۰ تومان
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد یک رو ۱۷۲,۵۰۰ تومان ۱۵۵,۰۰۰ تومان
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد یک رو ۱۱۲,۰۰۰ تومان ۱۰۰,۰۰۰ تومان
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد دو رو ۲۰۵,۰۰۰ تومان ۱۸۵,۰۰۰ تومان
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد یک رو ۳۷۵,۰۰۰ تومان ۳۴۰,۰۰۰ تومان
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد دو رو ۴۱۰,۰۰۰ تومان ۳۸۵,۰۰۰ تومان
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد یک رو ۶۵۵,۰۰۰ تومان ۶۱۵,۰۰۰ تومان
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد دو رو ۷۱۰,۰۰۰ تومان ۶۶۵,۰۰۰ تومان

زمان های تحویل تراکت ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات ۴ و ۸ روزکاری اگر قبل از ساعت ۱۲ ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.


مشخصات چاپ تراکت A6 جنس گلاسه ۱۷۰ گرم :

    سایز کلی تراکت ۱۰x۱۴.۵ سانتی متر ( ۱۰۰x۱۴۵ میلی متر ) می باشد
    برای طراحی و سایز بندی تراکت لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۵ میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
    چاپ تراکت در فرم عمومی عالی بوده و هیچگونه محدودیت رنگ ندارد.
    کلیه قیمت چاپ تراکت به تومان می باشند.
    کلیه قیمت ها بروز می باشند.

 

چاپ تراکت A6
ابعاد تعداد وجه چاپ ۴ روزه چاپ ۸ روزه
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد یک رو ۲۳۵,۰۰۰ تومان ۲۱۹,۰۰۰ تومان
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد دو رو ۲۷۵,۰۰۰ تومان ۲۵۵,۰۰۰ تومان
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۴۰۰۰ عدد یک رو ۴۲۰,۰۰۰ تومان ۳۷۸,۰۰۰ تومان
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۴۰۰۰ عدد دو رو ۴۵۵,۰۰۰ تومان ۴۲۲,۰۰۰ تومان
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۸۰۰۰ عدد یک رو ۷۸۰,۰۰۰ تومان ۷۴۰,۰۰۰ تومان
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۸۰۰۰ عدد دو رو ۸۷۰,۰۰۰ تومان ۸۱۹,۰۰۰ تومان

زمان های تحویل تراکت ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات ۴ و ۸ روزکاری اگر قبل از ساعت ۱۲ ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.


مشخصات چاپ تراکت A6 جنس کرافت ۸۰ گرم :

    سایز کلی تراکت ۱۰x۱۴.۵ سانتی متر ( ۱۰۰x۱۴۵ میلی متر ) می باشد
    برای طراحی و سایز بندی تراکت لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۵ میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
    چاپ تراکت در فرم عمومی عالی بوده و هیچگونه محدودیت رنگ ندارد.
    کلیه قیمت چاپ تراکت به تومان می باشند.
    کلیه قیمت ها بروز می باشند.

 

چاپ تراکت A6
ابعاد تعداد وجه چاپ ۴ روزه چاپ ۸ روزه
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد یک رو ---۷۹,۰۰۰ تومان
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد دو رو ---۱۰۲,۵۰۰ تومان
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد یک رو ---۱۱۱,۵۰۰ تومان
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد دو رو ---۱۳۷,۵۰۰ تومان
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد یک رو ---۲۰۲,۰۰۰ تومان
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد یک رو ---۳۷۳,۰۰۰ تومان
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد دو رو ---۴۳۰,۰۰۰ تومان

زمان های تحویل تراکت ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات ۴ و ۸ روزکاری اگر قبل از ساعت ۱۲ ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.


مشخصات چاپ تراکت لاکچری A6 جنس گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش :

    سایز کلی تراکت ۱۰.۵x۱۴.۴ سانتی متر ( ۱۰۵x۱۴۴ میلی متر ) می باشد
    تراکت را می توانید با روکش سلفون مات و یا براق سفارش دهید.
    برای طراحی و سایز بندی تراکت لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۳ میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
    چاپ تراکت در فرم عمومی عالی بوده و هیچگونه محدودیت رنگ ندارد.
    کلیه قیمت چاپ تراکت به تومان می باشند.
    کلیه قیمت ها بروز می باشند.

چاپ تراکت A6
ابعاد تعداد وجه چاپ ۴ روزه چاپ ۸ روزه
A۶ (۱۰.۵x۱۴.۴ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد یک رو ۳۰۵,۰۰۰ تومان ۲۷۵,۰۰۰ تومان
A۶ (۱۰.۵x۱۴.۴ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد دو رو ۳۸۵,۰۰۰ تومان ۳۵۵,۰۰۰ تومان

زمان های تحویل تراکت ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات ۴ و ۸ روزکاری اگر قبل از ساعت ۱۲ ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.

چاپ تراکت A4

چاپ تراکت

مشخصات چاپ تراکت A4 جنس تحریر ۸۰ گرم :

    سایز کلی تراکت ۲۰x۲۹ سانتی متر ( ۲۰۰x۲۹۰ میلی متر ) می باشد
    برای طراحی و سایز بندی تراکت لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۵ میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
    چاپ تراکت در فرم عمومی عالی بوده و هیچگونه محدودیت رنگ ندارد.
    کلیه قیمت چاپ تراکت به تومان می باشند.
    کلیه قیمت ها بروز می باشند.

چاپ تراکت A4
ابعاد تعداد وجه چاپ ۴ روزه چاپ ۶ روزه چاپ ۸ روزه چاپ ۱۴ روزه
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد یک رو ۲۸۰,۰۰۰ تومان ---۲۶۰,۰۰۰ تومان ---
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد دو رو ۳۹۰,۰۰۰ تومان ---۳۶۰,۰۰۰ تومان ---
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد یک رو ۹۷۵,۰۰۰ تومان ---۹۳۹,۰۰۰ تومان ---
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد دو رو ۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان ---۱,۰۵۴,۰۰۰ تومان ---
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد یک رو ۱,۸۹۹,۰۰۰ تومان ---۱,۸۲۸,۰۰۰ تومان ---
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد دو رو ۲,۱۲۴,۰۰۰ تومان ---۲,۰۵۷,۰۰۰ تومان ---

زمان های تحویل تراکت ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات ۴ و ۸ روزکاری اگر قبل از ساعت ۱۲ ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.


مشخصات چاپ تراکت A4 جنس گلاسه ۱۳۵ گرم :

    سایز کلی تراکت ۲۰x۲۹ سانتی متر ( ۲۰۰x۲۹۰ میلی متر ) می باشد
    برای طراحی و سایز بندی تراکت لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۵ میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
    چاپ تراکت در فرم عمومی عالی بوده و هیچگونه محدودیت رنگ ندارد.
    کلیه قیمت چاپ تراکت به تومان می باشند.
    کلیه قیمت ها بروز می باشند.

چاپ تراکت A4
ابعاد تعداد وجه چاپ ۴ روزه چاپ ۶ روزه چاپ ۸ روزه چاپ ۱۴ روزه
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد یک رو ۳۸۹,۰۰۰ تومان ---۳۳۰,۰۰۰ تومان ---
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد دو رو ۴۴۵,۰۰۰ تومان ---۴۱۵,۰۰۰ تومان ---
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد یک رو ۵۸۵,۰۰۰ تومان ---۵۵۵,۰۰۰ تومان ---
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد دو رو ۶۸۵,۰۰۰ تومان ---۶۵۵,۰۰۰ تومان ---
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد یک رو ۱,۳۵۵,۰۰۰ تومان ---۱,۳۱۵,۰۰۰ تومان ---
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد دو رو ۱,۳۳۹,۰۰۰ تومان ---۱,۲۹۹,۰۰۰ تومان ---
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد یک رو ۲,۳۹۹,۰۰۰ تومان ---۲,۳۳۵,۰۰۰ تومان ---
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد دو رو ۲,۶۰۵,۰۰۰ تومان ---۲,۵۵۵,۰۰۰ تومان ---

زمان های تحویل تراکت ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات ۴ و ۸ روزکاری اگر قبل از ساعت ۱۲ ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.


مشخصات چاپ تراکت A4 جنس گلاسه ۱۷۰ گرم :

    سایز کلی تراکت ۲۰x۲۹ سانتی متر ( ۲۰۰x۲۹۰ میلی متر ) می باشد
    برای طراحی و سایز بندی تراکت لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۵ میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
    چاپ تراکت در فرم عمومی عالی بوده و هیچگونه محدودیت رنگ ندارد.
    کلیه قیمت چاپ تراکت به تومان می باشند.
    کلیه قیمت ها بروز می باشند.

چاپ تراکت A4
ابعاد تعداد وجه چاپ ۴ روزه چاپ ۶ روزه چاپ ۸ روزه چاپ ۱۴ روزه
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد یک رو ------۸۲۵,۰۰۰ تومان ---
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد دو رو ------۹۴۵,۰۰۰ تومان ---
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۴۰۰۰ عدد یک رو ------۱,۴۴۵,۰۰۰ تومان ---
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۴۰۰۰ عدد دو رو ------۱,۵۸۵,۰۰۰ تومان ---
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۸۰۰۰ عدد یک رو ------۲,۸۸۵,۰۰۰ تومان ---
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۸۰۰۰ عدد دو رو ------۳,۱۵۵,۰۰۰ تومان ---

زمان های تحویل تراکت ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات ۴ و ۸ روزکاری اگر قبل از ساعت ۱۲ ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.


مشخصات چاپ تراکت A4 جنس کرافت ۸۰ گرم :

    سایز کلی تراکت ۲۰x۲۹ سانتی متر ( ۲۰۰x۲۹۰ میلی متر ) می باشد
    برای طراحی و سایز بندی تراکت لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۵ میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
    چاپ تراکت در فرم عمومی عالی بوده و هیچگونه محدودیت رنگ ندارد.
    کلیه قیمت چاپ تراکت به تومان می باشند.
    کلیه قیمت ها بروز می باشند.

چاپ تراکت A4
ابعاد تعداد وجه چاپ ۴ روزه چاپ ۶ روزه چاپ ۸ روزه چاپ ۱۴ روزه
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد یک رو ------۲۴۲,۰۰۰ تومان ---
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد دو رو ------۳۳۵,۰۰۰ تومان ---
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد یک رو ------۳۷۰,۰۰۰ تومان ---
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد دو رو ------۴۷۶,۰۰۰ تومان ---
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد یک رو ------۷۲۷,۰۰۰ تومان ---
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد دو رو ------۸۴۲,۰۰۰ تومان ---
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد یک رو ------۱,۴۱۵,۰۰۰ تومان ---
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد دو رو ------۱,۶۴۲,۰۰۰ تومان ---

زمان های تحویل تراکت ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات ۴ و ۸ روزکاری اگر قبل از ساعت ۱۲ ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.


مشخصات چاپ تراکت لاکچری A4 جنس گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش :

    سایز کلی تراکت ۲۰x۲۸.۸ سانتی متر ( ۲۰۰x۲۸۸ میلی متر ) می باشد.
    تراکت را می توانید با روکش سلفون مات و یا براق سفارش دهید.
    برای طراحی و سایز بندی تراکت لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۳ میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
    چاپ تراکت در فرم عمومی عالی بوده و هیچگونه محدودیت رنگ ندارد.
    کلیه قیمت چاپ تراکت به تومان می باشند.
    کلیه قیمت ها بروز می باشند.

 

چاپ تراکت A4
ابعاد تعداد وجه چاپ ۴ روزه چاپ ۶ روزه چاپ ۸ روزه چاپ ۱۴ روزه
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد یک رو ۸۰۵,۰۰۰ تومان ---۷۷۵,۰۰۰ تومان ---
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد دو رو ۹۸۵,۰۰۰ تومان ---۱,۰۱۵,۰۰۰ تومان ---

زمان های تحویل تراکت ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات ۴ و ۸ روزکاری اگر قبل از ساعت ۱۲ ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.

چاپ تراکت A5

چاپ تراکت A5 پرمصرف ترین سایز تراکت می باشد. تراکت A5 در این مرکز برروی کاغذ گلاسه ۱۳۵ گرم ، گلاسه ۱۷۰ گرم ، تحریر ۸۰ گرم ، تحریر ۸۰ گرم ایرانی ، کاغذ کرافت و تراکت لاکچری گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون مات و یا براق انجام می پذیرد. چاپ تراکت A5 در چاپ متین محدودیت نداشته و در تیراژ های دلخواه قابل چاپ می باشد. قیمت چاپ تراکت در جنس تحریر ۸۰ گرم به دلیل ضخامت کم از کاغذ های گلاسه پایین تر می باشد. چاپ روی کلیه جنس های تراکت عالی شده و هیچ گونه محدودیت رنگی برای چاپ انواع تراکت ها وجود ندارد. نکته قابل توجه این است که قیمت چاپ با افزایش تیراژ به شدت افت می کند.

چاپ تراکت

مشخصات چاپ تراکت A5 جنس تحریر ۸۰ گرم :

    سایز کلی تراکت ۱۴.۵x۲۰ سانتی متر ( ۱۴۵x۲۰۰ میلی متر ) می باشد
    برای طراحی و سایز بندی تراکت لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۵ میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
    چاپ تراکت در فرم عمومی عالی بوده و هیچگونه محدودیت رنگ ندارد.
    کلیه قیمت چاپ تراکت به تومان می باشند.
    کلیه قیمت ها بروز می باشند.

چاپ تراکت A5
ابعاد تعداد وجه چاپ ۴ روزه چاپ ۸ روزه
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد یک رو ۱۶۵,۰۰۰ تومان ۱۴۵,۰۰۰ تومان
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد دو رو ۲۰۵,۰۰۰ تومان ۱۹۵,۰۰۰ تومان
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد یک رو ۳۴۰,۰۰۰ تومان ۲۴۰,۰۰۰ تومان
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد دو رو ۳۱۳,۰۰۰ تومان ۲۹۰,۰۰۰ تومان
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد یک رو ۵۱۱,۰۰۰ تومان ۴۸۱,۰۰۰ تومان
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد دو رو ۵۷۰,۰۰۰ تومان ۵۴۰,۰۰۰ تومان
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد یک رو ۹۸۵,۰۰۰ تومان ۹۲۵,۰۰۰ تومان
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد دو رو ۱,۱۰۱,۰۰۰ تومان ۱,۰۴۲,۰۰۰ تومان

زمان های تحویل تراکت ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.

    سفارشات 4 و 8 روزکاری اگر قبل از ساعت 12ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.


مشخصات چاپ تراکت A5 جنس گلاسه ۱۳۵ گرم :

    سایز کلی تراکت ۱۴.۵x۲۰ سانتی متر ( ۱۴۵x۲۰۰ میلی متر ) می باشد
    برای طراحی و سایز بندی تراکت لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۵ میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
    چاپ تراکت در فرم عمومی عالی بوده و هیچگونه محدودیت رنگ ندارد.
    کلیه قیمت چاپ تراکت به تومان می باشند.
    کلیه قیمت ها بروز می باشند.

چاپ تراکت A5
ابعاد تعداد وجه چاپ ۴ روزه چاپ ۸ روزه
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد یک رو ۱۷۸,۰۰۰ تومان ۱۶۸,۰۰۰ تومان
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد دو رو ۲۳۵,۰۰۰ تومان ۲۲۰,۰۰۰ تومان
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد یک رو ۳۰۹,۰۰۰ تومان ۲۸۵,۰۰۰ تومان
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد دو رو ۳۶۰,۰۰۰ تومان ۳۳۵,۰۰۰ تومان
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد یک رو ۶۳۰,۰۰۰ تومان ۶۰۰,۰۰۰ تومان
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد دو رو ۷۱۰,۰۰۰ تومان ۶۸۵,۰۰۰ تومان
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد یک رو ۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد دو رو ۱,۳۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۲۷۳,۰۰۰ تومان

زمان های تحویل تراکت ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات 4 و 8 روزکاری اگر قبل از ساعت 12ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.


مشخصات چاپ تراکت A5 جنس گلاسه ۱۷۰ گرم :

    سایز کلی تراکت ۱۴.۵x۲۰ سانتی متر ( ۱۴۵x۲۰۰ میلی متر ) می باشد
    برای طراحی و سایز بندی تراکت لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۵ میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
    چاپ تراکت در فرم عمومی عالی بوده و هیچگونه محدودیت رنگ ندارد.
    کلیه قیمت چاپ تراکت به تومان می باشند.
    کلیه قیمت ها بروز می باشند.

چاپ تراکت A5
ابعاد تعداد وجه چاپ ۴ روزه چاپ ۸ روزه
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد یک رو ۴۳۵,۰۰۰ تومان ۴۰۹,۰۰۰ تومان
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد دو رو ۴۹۵,۰۰۰ تومان ۴۷۵,۰۰۰ تومان
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۴۰۰۰ عدد یک رو ۷۶۰,۰۰۰ تومان ۷۳۲,۰۰۰ تومان
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۴۰۰۰ عدد دو رو ۹۵۰,۰۰۰ تومان ۸۰۰,۰۰۰ تومان
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۸۰۰۰ عدد یک رو ۱,۵۰۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۸۰۰۰ عدد دو رو ۱,۶۵۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۹۹,۰۰۰ تومان

زمان های تحویل تراکت ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات ۴ و ۸ روزکاری اگر قبل از ساعت ۱۲ ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.


مشخصات چاپ تراکت A5 جنس کرافت ۸۰ گرم :

    سایز کلی تراکت ۱۴.۵x۲۰ سانتی متر ( ۱۴۵x۲۰۰ میلی متر ) می باشد
    برای طراحی و سایز بندی تراکت لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۵ میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
    چاپ تراکت در فرم عمومی عالی بوده و هیچگونه محدودیت رنگ ندارد.
    کلیه قیمت چاپ تراکت به تومان می باشند.
    کلیه قیمت ها بروز می باشند.

چاپ تراکت A5
ابعاد تعداد وجه چاپ ۴ روزه چاپ ۸ روزه
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد یک رو ---۱۳۴,۰۰۰ تومان
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد دو رو ---۱۸۰,۰۰۰ تومان
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد یک رو ---۱۹۸,۰۰۰ تومان
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد دو رو ---۲۵۰,۰۰۰ تومان
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد یک رو ---۳۷۷,۰۰۰ تومان
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد دو رو ---۴۳۵,۰۰۰ تومان
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد یک رو ---۷۲۰,۰۰۰ تومان
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد دو رو ---۸۳۵,۰۰۰ تومان

زمان های تحویل تراکت ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات ۸ روزکاری اگر قبل از ساعت ۱۲ ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد

شد.


مشخصات چاپ تراکت لاکچری A5 جنس گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش :

    سایز کلی تراکت ۱۴.۵x۲۰ سانتی متر ( ۱۴۵x۲۰۰ میلی متر ) می باشد
    تراکت را می توانید با روکش سلفون مات و یا براق سفارش دهید.
    برای طراحی و سایز بندی تراکت لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۳ میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
    چاپ تراکت در فرم عمومی عالی بوده و هیچگونه محدودیت رنگ ندارد.
    کلیه قیمت چاپ تراکت به تومان می باشند.
    کلیه قیمت ها بروز می باشند.

.

چاپ تراکت A5
ابعاد تعداد وجه چاپ ۴ روزه چاپ ۸ روزه
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد یک رو ۴۵۵,۰۰۰ تومان ۴۲۰,۰۰۰ تومان
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد دو رو ۵۷۰,۰۰۰ تومان ۵۴۰,۰۰۰ تومان

زمان های تحویل تراکت ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات ۴و۸ روزکاری اگر قبل از ساعت 12 ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.

 

چاپ تراکت B5

خدمت بعدی چاپ تراکت B5 می باشد. تراکت B5 نیز فقط برروی کاغذ های تحریر ۸۰ گرم و گلاسه ۱۳۵ گرم انجام می شود. تراکت B5 محدودیت رنگی نداشته و کلیه رنگ ها شفاف و زنده خواهند بود . نکته قابل توجه این است که قیمت چاپ تراکت با افزایش تیراژ به شدت افت می کند. از سایز سری B علاوه بر تراکت در چاپ فاکتور نیز استفاده میگردد.

 

چاپ تراکت

مشخصات چاپ تراکت B5 جنس تحریر ۸۰ گرم :

    سایز کلی تراکت ۱۷x۲۴ سانتی متر ( ۱۷۰x۲۴۰ میلی متر ) می باشد
    برای طراحی و سایز بندی تراکت لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۵ میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
    چاپ تراکت در فرم عمومی عالی بوده و هیچگونه محدودیت رنگ ندارد.
    کلیه قیمت چاپ به تومان می باشند.
    کلیه قیمت ها بروز می باشند.

چاپ تراکت B5
ابعاد تعداد وجه چاپ ۴ روزه چاپ ۸ روزه
B۵ (۱۷x۲۴سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد یک رو ۲۲۵,۰۰۰ تومان ۲۱۰,۰۰۰ تومان
B۵ (۱۷x۲۴سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد دو رو ۳۰۵,۰۰۰ تومان ۲۹۰,۰۰۰ تومان
B۵ (۱۷x۲۴سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد یک رو ۳۶۶,۰۰۰ تومان ۳۴۲,۰۰۰ تومان
B۵ (۱۷x۲۴سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد دو رو ۴۵۶,۰۰۰ تومان ۴۳۲,۰۰۰ تومان
B۵ (۱۷x۲۴سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد یک رو ۷۲۳,۰۰۰ تومان ۶۹۲,۰۰۰ تومان
B۵ (۱۷x۲۴سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد دو رو ۸۳۲,۰۰۰ تومان ۸۰۰,۰۰۰ تومان
B۵ (۱۷x۲۴سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد یک رو ۱,۴۰۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان
B۵ (۱۷x۲۴سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد دو رو ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

زمان های تحویل تراکت ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات ۴ و ۸ روزکاری اگر قبل از ساعت ۱۲ ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.

 


مشخصات چاپ تراکت B5 جنس تحریر ۸۰ گرم :

    سایز کلی تراکت ۱۷x۲۴ سانتی متر ( ۱۷۰x۲۴۰ میلی متر ) می باشد
    برای طراحی و سایز بندی تراکت لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۵ میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
    چاپ تراکت در فرم عمومی عالی بوده و هیچگونه محدودیت رنگ ندارد.
    کلیه قیمت چاپ به تومان می باشند.
    کلیه قیمت ها بروز می باشند.

چاپ تراکت B5
ابعاد تعداد وجه چاپ ۴ روزه چاپ ۸ روزه
B۵ (۱۷x۲۴سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد یک رو ۴۴۹,۰۰۰ تومان ۴۲۵,۰۰۰ تومان
B۵ (۱۷x۲۴سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد دو رو ۵۳۹,۰۰۰ تومان ۵۱۵,۰۰۰ تومان
B۵ (۱۷x۲۴سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد یک رو ۲۸۰,۰۰۰ تومان ۲۶۲,۰۰۰ تومان
B۵ (۱۷x۲۴سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد دو رو ۳۶۰,۰۰۰ تومان ۳۵۰,۰۰۰ تومان
B۵ (۱۷x۲۴سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد یک رو ۹۲۹,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان
B۵ (۱۷x۲۴سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد دو رو ۱,۰۳۵,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۵,۰۰۰ تومان
B۵ (۱۷x۲۴سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد یک رو ۱,۸۲۸,۰۰۰ تومان ۱,۷۶۵,۰۰۰ تومان
B۵ (۱۷x۲۴سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد دو رو ۲,۰۳۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان

زمان های تحویل تراکت ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات ۴ و ۸ روزکاری اگر قبل از ساعت ۱۲ ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.

 

چاپ تراکت B4

خدمت بعدی چاپ تراکت بر روی کاغذ های تحریر ۸۰ گرم و گلاسه ۱۳۵ گرم انجام می شود. چاپ تراکت B4 نیز محدودیت تیراژ نداشته و به تعداد دلخواه و در کوتاهترین زمان قابل تحویل می باشد. قیمت چاپ تراکت B4 به دلیل ابعاد از سایر تراکت ها بالاتر می باشد.  کلیه رنگ ها شفاف و زنده خواهند بود . نکته قابل توجه این است که قیمت چاپ تراکت با افزایش تیراژ به شدت افت می کند. از سایز سری B علاوه بر تراکت در چاپ فاکتور نیز استفاده میگردد.

چاپ تراکت

مشخصات چاپ تراکت B4 جنس تحریر ۸۰ گرم :

    سایز کلی تراکت ۲۴x۳۴ سانتی متر ( ۲۴۰x۳۴۰ میلی متر ) می باشد
    برای طراحی و سایز بندی تراکت لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۵ میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
    چاپ تراکت در فرم عمومی عالی بوده و هیچگونه محدودیت رنگ ندارد.
    کلیه قیمت چاپ به تومان می باشند.
    کلیه قیمت ها بروز می باشند.

 

چاپ تراکت B4
ابعاد تعداد وجه چاپ ۶ روزه چاپ ۸ روزه
B۴ (۲۴x۳۴ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد یک رو ۴۰۰,۰۰۰ تومان ۳۹۰,۰۰۰ تومان
B۴ (۲۴x۳۴ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد دو رو ۵۷۰,۰۰۰ تومان ۵۶۰,۰۰۰ تومان
B۴ (۲۴x۳۴ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد یک رو ۶۸۶,۰۰۰ تومان ۵۵۶,۰۰۰ تومان
B۴ (۲۴x۳۴ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد دو رو ۸۷۰,۰۰۰ تومان ۸۳۸,۰۰۰ تومان
B۴ (۲۴x۳۴ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد یک رو ۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۸,۰۰۰ تومان
B۴ (۲۴x۳۴ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد دو رو ۱,۶۰۸,۰۰۰ تومان ۱,۵۷۲,۰۰۰ تومان
B۴ (۲۴x۳۴ سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد یک رو ۲,۷۳۶,۰۰۰ تومان ۲,۶۶۵,۰۰۰ تومان
B۴ (۲۴x۳۴ سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد دو رو ۳,۱۶۱,۰۰۰ تومان ۳,۰۸۸,۰۰۰ تومان

زمان های تحویل تراکت ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات ۴ و ۸ روزکاری اگر قبل از ساعت ۱۲ ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.

 


مشخصات چاپ تراکت B4 جنس گلاسه ۱۳۵ گرم :

    سایز کلی تراکت ۲۴x۳۴ سانتی متر ( ۲۴۰x۳۴۰ میلی متر ) می باشد
    برای طراحی و سایز بندی تراکت لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۵ میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
    چاپ تراکت در فرم عمومی عالی بوده و هیچگونه محدودیت رنگ ندارد.
    کلیه قیمت چاپ به تومان می باشند.
    کلیه قیمت ها بروز می باشند.

 

چاپ تراکت B4
ابعاد تعداد وجه چاپ ۶ روزه چاپ ۸ روزه
B۴ (۲۴x۳۴ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد یک رو ۵۲۲,۰۰۰ تومان ۴۹۹,۰۰۰ تومان
B۴ (۲۴x۳۴ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد دو رو ۶۸۸,۰۰۰ تومان ۶۶۴,۰۰۰ تومان
B۴ (۲۴x۳۴ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد یک رو ۸۵۳,۰۰۰ تومان ۸۲۱,۰۰۰ تومان
B۴ (۲۴x۳۴ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد دو رو ۱,۰۳۵,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۵,۰۰۰ تومان
B۴ (۲۴x۳۴ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد یک رو ۱,۸۰۸,۰۰۰ تومان ۱,۷۷۲,۰۰۰ تومان
B۴ (۲۴x۳۴ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد دو رو ۲,۰۲۲,۰۰۰ تومان ۱,۹۸۵,۰۰۰ تومان
B۴ (۲۴x۳۴ سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد یک رو ۳,۵۷۸,۰۰۰ تومان ۳,۵۱۲,۰۰۰ تومان
B۴ (۲۴x۳۴ سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد دو رو ۴,۰۰۸,۰۰۰ تومان ۳,۹۳۵,۰۰۰ تومان

زمان های تحویل تراکت ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات ۴ و ۸ روزکاری اگر قبل از ساعت ۱۲ ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.

 

چاپ تراکت B6

چاپ تراکت در ابعاد B6 یکی دیگر از خدمات قابل ارائه در این مرکز می باشد. تراکت B6 مشابه چاپ کارت ویزیت برروی کاغذ های تحریر ۸۰ گرم و گلاسه ۱۳۵ گرم انجام می شود. چاپ تراکت B6 محدودیت رنگی نداشته و کلیه رنگ ها شفاف و زنده خواهند بود . قیمت چاپ روی تراکت B4 روی تحریر ۸۰ گرم از قیمت پایین تری برخوردار است. نکته قابل توجه این است که قیمت چاپ با افزایش تیراژ به شدت افت می کند.

 

چاپ تراکت

مشخصات چاپ تراکت B6 جنس تحریر ۸۰ گرم :

    سایز کلی تراکت ۱۲x۱۷ سانتی متر ( ۱۲۰x۱۷۰ میلی متر ) می باشد
    برای طراحی و سایز بندی تراکت لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۵ میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
    چاپ تراکت در فرم عمومی عالی بوده و هیچگونه محدودیت رنگ ندارد.
    کلیه قیمت چاپ تراکت به تومان می باشند.
    کلیه قیمت ها بروز می باشند.

چاپ تراکت B6
ابعاد تعداد وجه چاپ ۴ روزه چاپ ۸ روزه
B۶ (۱۲x۱۷ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد یک رو ۱۳۷,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان
B۶ (۱۲x۱۷ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد دو رو ۱۷۰,۰۰۰ تومان ۱۶۰,۰۰۰ تومان
B۶ (۱۲x۱۷ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد یک رو ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱۸۰,۰۰۰ تومان
B۶ (۱۲x۱۷ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد دو رو ۲۴۶,۰۰۰ تومان ۲۲۷,۰۰۰ تومان
B۶ (۱۲x۱۷ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد یک رو ۳۸۰,۰۰۰ تومان ۳۵۷,۰۰۰ تومان
B۶ (۱۲x۱۷ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد دو رو ۴۳۵,۰۰۰ تومان ۴۱۱,۰۰۰ تومان
B۶ (۱۲x۱۷ سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد یک رو ۷۳۲,۰۰۰ تومان ۶۸۵,۰۰۰ تومان
B۶ (۱۲x۱۷ سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد دو رو ۸۳۸,۰۰۰ تومان ۷۹۰,۰۰۰ تومان

زمان های تحویل تراکت ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات ۴ و ۸ روزکاری اگر قبل از ساعت ۱۲ ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
   


مشخصات چاپ تراکت B6 جنس گلاسه ۱۳۵ گرم :

    سایز کلی تراکت ۱۲x۱۷ سانتی متر ( ۱۲۰x۱۷۰ میلی متر ) می باشد
    برای طراحی و سایز بندی تراکت لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۵ میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
    چاپ تراکت در فرم عمومی عالی بوده و هیچگونه محدودیت رنگ ندارد.
    کلیه قیمت چاپ تراکت به تومان می باشند.
    کلیه قیمت ها بروز می باشند.

 

چاپ تراکت B6
ابعاد تعداد وجه چاپ ۴ روزه چاپ ۸ روزه
B۶ (۱۲x۱۷ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد یک رو ۱۵۶,۰۰۰ تومان ۱۴۴,۰۰۰ تومان
B۶ (۱۲x۱۷ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد دو رو ۱۹۷,۰۰۰ تومان ۱۸۵,۰۰۰ تومان
B۶ (۱۲x۱۷ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد یک رو ۲۴۲,۵۰۰ تومان ۲۲۴,۰۰۰ تومان
B۶ (۱۲x۱۷ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد دو رو ۲۸۵,۰۰۰ تومان ۲۷۰,۰۰۰ تومان
B۶ (۱۲x۱۷ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد یک رو ۴۸۵,۰۰۰ تومان ۴۶۲,۰۰۰ تومان
B۶ (۱۲x۱۷ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد دو رو ۵۳۹,۰۰۰ تومان ۵۱۵,۰۰۰ تومان
B۶ (۱۲x۱۷ سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد یک رو ۹۴۳,۰۰۰ تومان ۸۹۵,۰۰۰ تومان
B۶ (۱۲x۱۷ سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد دو رو ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زمان های تحویل تراکت ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات ۴ و ۸ روزکاری اگر قبل از ساعت ۱۲ ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.