چاپ تراکت

تبلیغات تراکتی یکی از ارزان ترین و موثر ترین راه های تبلیغاتی می باشد که شما می تواندی با پرداخت هزینه اندک ، بازخورد بالایی داشته باشید.شما می توانید با پرداخت هزینه اندک حجم وسیعی از سطح شهر را پوشش دهید و محصول و کسب و کار خود را معرفی نمایید.همواره این نکته را توجه داشته باشید که تبلیغات نه تنها هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری می باشد.ما در چاپ گردو می توانیم طرح های شما را در کاغذهای متنوع و در سایزهای متفاوت و با بالاترین کیفیت و سازگار با محیط زیست چاپ و در کوتاه ترین زمان ممکن به دست شما برسانیم. کیفیت همواره جزو اولویت های چاپ گردو بوده و سعی بر آن داشته است که همواره کاری با کیفیت بالا برای مشتریان خود ارائه دهد. این نکته حائز اهمیت می باشد که ارسال چاپ تراکت در گرگان رایگان می باشد و بدون نیاز به مراجعه حضوری درب محل تحویل داده خواهد شد.

چاپ تراکت
دسترسی سریع چاپ تراکت

چاپ تراکت A6

چاپ تراکت A6 دومین سایز پرطرفدار تراکت می باشد. تراکت A6 در این مرکز برروی کاغذ گلاسه ۱۳۵ گرم ، گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش ، گلاسه ۱۷۰ گرم و تحریر ۸۰ گرم ، تحریر ۸۰ گرم ایرانی و کاغذ کرافت انجام می پذیرد.محدودیت چاپی برای تراکت A6 وجود ندارد و چاپ تراکت A6 در تیراژ های دلخواه قابل چاپ می باشد. قیمت چاپ تراکت در جنس تحریر ۸۰ گرم به دلیل ضخامت کم از کاغذ های گلاسه پایین تر می باشد. چاپ روی کلیه جنس های تراکت عالی شده و هیچ گونه محدودیت رنگی برای چاپ انواع جنس های تراکت وجود ندارد. نکته قابل توجه این است که قیمت چاپ با افزایش تیراژ به شدت افت می کند.

چاپ تراکت

مشخصات چاپ تراکت A6 جنس تحریر ۸۰ گرم :

    سایز کلی تراکت ۱۰x۱۴.۵ سانتی متر ( ۱۰۰x۱۴۵ میلی متر ) می باشد
    برای طراحی و سایز بندی تراکت لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۵ میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
    چاپ تراکت در فرم عمومی عالی بوده و هیچگونه محدودیت رنگ ندارد.
    کلیه قیمت چاپ تراکت به تومان می باشند.
    کلیه قیمت ها بروز می باشند.

چاپ تراکت A6
ابعاد تعداد وجه چاپ ۴ روزه چاپ ۸ روزه
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد یک رو ۳۲۹,۲۰۰ تومان ۱۷۶,۰۰۰ تومان
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد دو رو ۳۶۴,۰۰۰ تومان ۳۳۷,۶۰۰ تومان
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد یک رو ۳۸۳,۲۰۰ تومان ۳۷۰,۰۰۰ تومان
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد دو رو ۴۲۱,۲۰۰ تومان ۴۰۶,۴۰۰ تومان
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد یک رو ۵۰۲,۴۰۰ تومان ۴۸۳,۲۰۰ تومان
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد دو رو ۵۲۵,۲۰۰ تومان ۵۰۵,۲۰۰ تومان
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد یک رو ۱,۰۹۲,۵۰۰ تومان ۱,۰۳۴,۳۷۵ تومان
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد دو رو ۱,۱۶۲,۵۰۰ تومان ۱,۱۰۳,۷۵۰ تومان

زمان های تحویل تراکت ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات ۴ و ۸ روزکاری اگر قبل از ساعت ۱۲ ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.


مشخصات چاپ تراکت A6 جنس گلاسه ۱۳۵ گرم :

    سایز کلی تراکت ۱۰x۱۴.۵ سانتی متر ( ۱۰۰x۱۴۵ میلی متر ) می باشد
    برای طراحی و سایز بندی تراکت لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۵ میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
    چاپ تراکت در فرم عمومی عالی بوده و هیچگونه محدودیت رنگ ندارد.
    کلیه قیمت چاپ تراکت به تومان می باشند.
    کلیه قیمت ها بروز می باشند.

چاپ تراکت A6
ابعاد تعداد وجه چاپ ۴ روزه چاپ ۸ روزه
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد دو رو ۳۷۲,۰۰۰ تومان ۳۶۳,۲۰۰ تومان
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد یک رو ۴۱۸,۰۰۰ تومان ۴۰۴,۰۰۰ تومان
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد یک رو ۳۳۷,۶۰۰ تومان ۳۲۸,۰۰۰ تومان
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد دو رو ۴۴۴,۰۰۰ تومان ۴۲۸,۰۰۰ تومان
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد یک رو ۵۸۰,۰۰۰ تومان ۵۵۲,۰۰۰ تومان
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد دو رو ۹۵۰,۰۰۰ تومان ۵۸۸,۰۰۰ تومان
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد یک رو ۱,۲۵۶,۲۵۰ تومان ۱,۲۰۶,۲۵۰ تومان
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد دو رو ۱,۳۲۵,۰۰۰ تومان ۱,۲۶۸,۷۵۰ تومان

زمان های تحویل تراکت ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات ۴ و ۸ روزکاری اگر قبل از ساعت ۱۲ ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.


مشخصات چاپ تراکت A6 جنس گلاسه ۱۷۰ گرم :

    سایز کلی تراکت ۱۰x۱۴.۵ سانتی متر ( ۱۰۰x۱۴۵ میلی متر ) می باشد
    برای طراحی و سایز بندی تراکت لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۵ میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
    چاپ تراکت در فرم عمومی عالی بوده و هیچگونه محدودیت رنگ ندارد.
    کلیه قیمت چاپ تراکت به تومان می باشند.
    کلیه قیمت ها بروز می باشند.

 

چاپ تراکت A6
ابعاد تعداد وجه چاپ ۴ روزه چاپ ۸ روزه
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد یک رو ۴۶۸,۰۰۰ تومان ۴۵۵,۲۰۰ تومان
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد دو رو ۵۰۰,۰۰۰ تومان ۴۸۴,۰۰۰ تومان
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۴۰۰۰ عدد یک رو ۹۶۲,۵۰۰ تومان ۵۸۲,۴۰۰ تومان
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۴۰۰۰ عدد دو رو ۱,۰۰۶,۲۵۰ تومان ۹۶۵,۰۰۰ تومان
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۸۰۰۰ عدد یک رو ۱,۴۱۲,۵۰۰ تومان ۱,۳۶۲,۵۰۰ تومان
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۸۰۰۰ عدد دو رو ۱,۵۲۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۶۱,۲۵۰ تومان

زمان های تحویل تراکت ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات ۴ و ۸ روزکاری اگر قبل از ساعت ۱۲ ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.


مشخصات چاپ تراکت A6 جنس کرافت ۸۰ گرم :

    سایز کلی تراکت ۱۰x۱۴.۵ سانتی متر ( ۱۰۰x۱۴۵ میلی متر ) می باشد
    برای طراحی و سایز بندی تراکت لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۵ میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
    چاپ تراکت در فرم عمومی عالی بوده و هیچگونه محدودیت رنگ ندارد.
    کلیه قیمت چاپ تراکت به تومان می باشند.
    کلیه قیمت ها بروز می باشند.

 

چاپ تراکت A6
ابعاد تعداد وجه چاپ ۴ روزه چاپ ۸ روزه
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد یک رو ---۱۵۹,۲۰۰ تومان
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد دو رو ---۳۳۰,۰۰۰ تومان
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد یک رو ---۳۳۷,۲۰۰ تومان
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد دو رو ---۳۷۴,۰۰۰ تومان
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد یک رو ---۴۴۱,۶۰۰ تومان
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد یک رو ---۵۷۸,۴۰۰ تومان
A۶ (۱۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد دو رو ---۹۷۵,۰۰۰ تومان

زمان های تحویل تراکت ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات ۴ و ۸ روزکاری اگر قبل از ساعت ۱۲ ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.


مشخصات چاپ تراکت لاکچری A6 جنس گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش :

    سایز کلی تراکت ۱۰.۵x۱۴.۴ سانتی متر ( ۱۰۵x۱۴۴ میلی متر ) می باشد
    تراکت را می توانید با روکش سلفون مات و یا براق سفارش دهید.
    برای طراحی و سایز بندی تراکت لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۳ میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
    چاپ تراکت در فرم عمومی عالی بوده و هیچگونه محدودیت رنگ ندارد.
    کلیه قیمت چاپ تراکت به تومان می باشند.
    کلیه قیمت ها بروز می باشند.

چاپ تراکت A6
ابعاد تعداد وجه چاپ ۴ روزه چاپ ۸ روزه
A۶ (۱۰.۵x۱۴.۴ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد یک رو ۵۲۴,۰۰۰ تومان ۵۰۰,۰۰۰ تومان
A۶ (۱۰.۵x۱۴.۴ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد دو رو ۵۸۸,۰۰۰ تومان ۵۶۴,۰۰۰ تومان

زمان های تحویل تراکت ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات ۴ و ۸ روزکاری اگر قبل از ساعت ۱۲ ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.

چاپ تراکت A4

چاپ تراکت

مشخصات چاپ تراکت A4 جنس تحریر ۸۰ گرم :

    سایز کلی تراکت ۲۰x۲۹ سانتی متر ( ۲۰۰x۲۹۰ میلی متر ) می باشد
    برای طراحی و سایز بندی تراکت لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۵ میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
    چاپ تراکت در فرم عمومی عالی بوده و هیچگونه محدودیت رنگ ندارد.
    کلیه قیمت چاپ تراکت به تومان می باشند.
    کلیه قیمت ها بروز می باشند.

چاپ تراکت A4
ابعاد تعداد وجه چاپ ۴ روزه چاپ ۶ روزه چاپ ۸ روزه چاپ ۱۴ روزه
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد یک رو ۵۰۴,۰۰۰ تومان ---۴۸۸,۰۰۰ تومان ---
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد دو رو ۵۹۲,۰۰۰ تومان ---۵۶۸,۰۰۰ تومان ---
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد یک رو ۱,۶۵۶,۲۵۰ تومان ---۱,۶۱۱,۲۵۰ تومان ---
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد دو رو ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان ---۱,۷۵۵,۰۰۰ تومان ---
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد یک رو ۲,۸۱۱,۲۵۰ تومان ---۲,۷۲۲,۵۰۰ تومان ---
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد دو رو ۳,۰۹۲,۵۰۰ تومان ---۳,۰۰۸,۷۵۰ تومان ---

زمان های تحویل تراکت ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات ۴ و ۸ روزکاری اگر قبل از ساعت ۱۲ ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.


مشخصات چاپ تراکت A4 جنس گلاسه ۱۳۵ گرم :

    سایز کلی تراکت ۲۰x۲۹ سانتی متر ( ۲۰۰x۲۹۰ میلی متر ) می باشد
    برای طراحی و سایز بندی تراکت لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۵ میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
    چاپ تراکت در فرم عمومی عالی بوده و هیچگونه محدودیت رنگ ندارد.
    کلیه قیمت چاپ تراکت به تومان می باشند.
    کلیه قیمت ها بروز می باشند.

چاپ تراکت A4
ابعاد تعداد وجه چاپ ۴ روزه چاپ ۶ روزه چاپ ۸ روزه چاپ ۱۴ روزه
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد یک رو ۵۹۱,۲۰۰ تومان ---۵۴۴,۰۰۰ تومان ---
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد دو رو ۹۹۳,۷۵۰ تومان ---۹۵۶,۲۵۰ تومان ---
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد یک رو ۱,۱۶۸,۷۵۰ تومان ---۱,۱۳۱,۲۵۰ تومان ---
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد دو رو ۱,۲۹۳,۷۵۰ تومان ---۱,۲۵۶,۲۵۰ تومان ---
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد یک رو ۲,۱۳۱,۲۵۰ تومان ---۲,۰۸۱,۲۵۰ تومان ---
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد دو رو ۲,۱۱۱,۲۵۰ تومان ---۲,۰۶۱,۲۵۰ تومان ---
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد یک رو ۳,۴۳۶,۲۵۰ تومان ---۳,۳۵۶,۲۵۰ تومان ---
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد دو رو ۳,۶۹۳,۷۵۰ تومان ---۳,۶۳۱,۲۵۰ تومان ---

زمان های تحویل تراکت ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات ۴ و ۸ روزکاری اگر قبل از ساعت ۱۲ ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.


مشخصات چاپ تراکت A4 جنس گلاسه ۱۷۰ گرم :

    سایز کلی تراکت ۲۰x۲۹ سانتی متر ( ۲۰۰x۲۹۰ میلی متر ) می باشد
    برای طراحی و سایز بندی تراکت لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۵ میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
    چاپ تراکت در فرم عمومی عالی بوده و هیچگونه محدودیت رنگ ندارد.
    کلیه قیمت چاپ تراکت به تومان می باشند.
    کلیه قیمت ها بروز می باشند.

چاپ تراکت A4
ابعاد تعداد وجه چاپ ۴ روزه چاپ ۶ روزه چاپ ۸ روزه چاپ ۱۴ روزه
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد یک رو ------۱,۴۶۸,۷۵۰ تومان ---
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد دو رو ------۱,۶۱۸,۷۵۰ تومان ---
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۴۰۰۰ عدد یک رو ------۲,۲۴۳,۷۵۰ تومان ---
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۴۰۰۰ عدد دو رو ------۲,۴۱۸,۷۵۰ تومان ---
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۸۰۰۰ عدد یک رو ------۴,۰۴۳,۷۵۰ تومان ---
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۸۰۰۰ عدد دو رو ------۴,۳۸۱,۲۵۰ تومان ---

زمان های تحویل تراکت ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات ۴ و ۸ روزکاری اگر قبل از ساعت ۱۲ ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.


مشخصات چاپ تراکت A4 جنس کرافت ۸۰ گرم :

    سایز کلی تراکت ۲۰x۲۹ سانتی متر ( ۲۰۰x۲۹۰ میلی متر ) می باشد
    برای طراحی و سایز بندی تراکت لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۵ میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
    چاپ تراکت در فرم عمومی عالی بوده و هیچگونه محدودیت رنگ ندارد.
    کلیه قیمت چاپ تراکت به تومان می باشند.
    کلیه قیمت ها بروز می باشند.

چاپ تراکت A4
ابعاد تعداد وجه چاپ ۴ روزه چاپ ۶ روزه چاپ ۸ روزه چاپ ۱۴ روزه
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد یک رو ------۴۷۳,۶۰۰ تومان ---
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد دو رو ------۵۴۸,۰۰۰ تومان ---
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد یک رو ------۵۷۶,۰۰۰ تومان ---
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد دو رو ------۱,۰۳۲,۵۰۰ تومان ---
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد یک رو ------۱,۳۴۶,۲۵۰ تومان ---
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد دو رو ------۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان ---
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد یک رو ------۲,۲۰۶,۲۵۰ تومان ---
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد دو رو ------۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان ---

زمان های تحویل تراکت ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات ۴ و ۸ روزکاری اگر قبل از ساعت ۱۲ ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.


مشخصات چاپ تراکت لاکچری A4 جنس گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش :

    سایز کلی تراکت ۲۰x۲۸.۸ سانتی متر ( ۲۰۰x۲۸۸ میلی متر ) می باشد.
    تراکت را می توانید با روکش سلفون مات و یا براق سفارش دهید.
    برای طراحی و سایز بندی تراکت لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۳ میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
    چاپ تراکت در فرم عمومی عالی بوده و هیچگونه محدودیت رنگ ندارد.
    کلیه قیمت چاپ تراکت به تومان می باشند.
    کلیه قیمت ها بروز می باشند.

 

چاپ تراکت A4
ابعاد تعداد وجه چاپ ۴ روزه چاپ ۶ روزه چاپ ۸ روزه چاپ ۱۴ روزه
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد یک رو ۱,۴۴۳,۷۵۰ تومان ---۱,۴۰۶,۲۵۰ تومان ---
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد دو رو ۱,۶۶۸,۷۵۰ تومان ---۱,۷۰۶,۲۵۰ تومان ---

زمان های تحویل تراکت ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات ۴ و ۸ روزکاری اگر قبل از ساعت ۱۲ ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.

چاپ تراکت A5

چاپ تراکت A5 پرمصرف ترین سایز تراکت می باشد. تراکت A5 در این مرکز برروی کاغذ گلاسه ۱۳۵ گرم ، گلاسه ۱۷۰ گرم ، تحریر ۸۰ گرم ، تحریر ۸۰ گرم ایرانی ، کاغذ کرافت و تراکت لاکچری گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون مات و یا براق انجام می پذیرد. چاپ تراکت A5 در چاپ متین محدودیت نداشته و در تیراژ های دلخواه قابل چاپ می باشد. قیمت چاپ تراکت در جنس تحریر ۸۰ گرم به دلیل ضخامت کم از کاغذ های گلاسه پایین تر می باشد. چاپ روی کلیه جنس های تراکت عالی شده و هیچ گونه محدودیت رنگی برای چاپ انواع تراکت ها وجود ندارد. نکته قابل توجه این است که قیمت چاپ با افزایش تیراژ به شدت افت می کند.

چاپ تراکت

مشخصات چاپ تراکت A5 جنس تحریر ۸۰ گرم :

    سایز کلی تراکت ۱۴.۵x۲۰ سانتی متر ( ۱۴۵x۲۰۰ میلی متر ) می باشد
    برای طراحی و سایز بندی تراکت لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۵ میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
    چاپ تراکت در فرم عمومی عالی بوده و هیچگونه محدودیت رنگ ندارد.
    کلیه قیمت چاپ تراکت به تومان می باشند.
    کلیه قیمت ها بروز می باشند.

چاپ تراکت A5
ابعاد تعداد وجه چاپ ۴ روزه چاپ ۸ روزه
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد یک رو ۴۱۲,۰۰۰ تومان ۳۸۰,۰۰۰ تومان
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد دو رو ۴۴۴,۰۰۰ تومان ۴۳۶,۰۰۰ تومان
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد یک رو ۵۵۲,۰۰۰ تومان ۴۷۲,۰۰۰ تومان
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد دو رو ۵۳۰,۴۰۰ تومان ۵۱۲,۰۰۰ تومان
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد یک رو ۱,۰۷۶,۲۵۰ تومان ۱,۰۳۸,۷۵۰ تومان
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد دو رو ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۱۲,۵۰۰ تومان
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد یک رو ۱,۶۶۸,۷۵۰ تومان ۱,۵۹۳,۷۵۰ تومان
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد دو رو ۱,۸۱۳,۷۵۰ تومان ۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان

زمان های تحویل تراکت ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.

    سفارشات 4 و 8 روزکاری اگر قبل از ساعت 12ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.


مشخصات چاپ تراکت A5 جنس گلاسه ۱۳۵ گرم :

    سایز کلی تراکت ۱۴.۵x۲۰ سانتی متر ( ۱۴۵x۲۰۰ میلی متر ) می باشد
    برای طراحی و سایز بندی تراکت لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۵ میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
    چاپ تراکت در فرم عمومی عالی بوده و هیچگونه محدودیت رنگ ندارد.
    کلیه قیمت چاپ تراکت به تومان می باشند.
    کلیه قیمت ها بروز می باشند.

چاپ تراکت A5
ابعاد تعداد وجه چاپ ۴ روزه چاپ ۸ روزه
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد یک رو ۴۲۲,۴۰۰ تومان ۴۱۴,۴۰۰ تومان
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد دو رو ۴۶۸,۰۰۰ تومان ۴۵۶,۰۰۰ تومان
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد یک رو ۵۲۷,۲۰۰ تومان ۵۰۸,۰۰۰ تومان
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد دو رو ۵۶۸,۰۰۰ تومان ۵۴۸,۰۰۰ تومان
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد یک رو ۱,۲۲۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۸۷,۵۰۰ تومان
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد دو رو ۱,۳۲۵,۰۰۰ تومان ۱,۲۹۳,۷۵۰ تومان
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد یک رو ۱,۹۶۲,۵۰۰ تومان ۱,۸۷۵,۰۰۰ تومان
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد دو رو ۲,۱۸۶,۲۵۰ تومان ۲,۰۲۸,۷۵۰ تومان

زمان های تحویل تراکت ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات 4 و 8 روزکاری اگر قبل از ساعت 12ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.


مشخصات چاپ تراکت A5 جنس گلاسه ۱۷۰ گرم :

    سایز کلی تراکت ۱۴.۵x۲۰ سانتی متر ( ۱۴۵x۲۰۰ میلی متر ) می باشد
    برای طراحی و سایز بندی تراکت لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۵ میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
    چاپ تراکت در فرم عمومی عالی بوده و هیچگونه محدودیت رنگ ندارد.
    کلیه قیمت چاپ تراکت به تومان می باشند.
    کلیه قیمت ها بروز می باشند.

چاپ تراکت A5
ابعاد تعداد وجه چاپ ۴ روزه چاپ ۸ روزه
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد یک رو ۹۸۱,۲۵۰ تومان ۹۴۸,۷۵۰ تومان
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد دو رو ۱,۰۵۶,۲۵۰ تومان ۱,۰۳۱,۲۵۰ تومان
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۴۰۰۰ عدد یک رو ۱,۳۸۷,۵۰۰ تومان ۱,۳۵۲,۵۰۰ تومان
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۴۰۰۰ عدد دو رو ۱,۶۲۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۳۷,۵۰۰ تومان
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۸۰۰۰ عدد یک رو ۲,۳۱۸,۷۵۰ تومان ۲,۲۳۷,۵۰۰ تومان
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۸۰۰۰ عدد دو رو ۲,۵۰۶,۲۵۰ تومان ۲,۴۳۶,۲۵۰ تومان

زمان های تحویل تراکت ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات ۴ و ۸ روزکاری اگر قبل از ساعت ۱۲ ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.


مشخصات چاپ تراکت A5 جنس کرافت ۸۰ گرم :

    سایز کلی تراکت ۱۴.۵x۲۰ سانتی متر ( ۱۴۵x۲۰۰ میلی متر ) می باشد
    برای طراحی و سایز بندی تراکت لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۵ میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
    چاپ تراکت در فرم عمومی عالی بوده و هیچگونه محدودیت رنگ ندارد.
    کلیه قیمت چاپ تراکت به تومان می باشند.
    کلیه قیمت ها بروز می باشند.

چاپ تراکت A5
ابعاد تعداد وجه چاپ ۴ روزه چاپ ۸ روزه
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد یک رو ---۳۷۱,۲۰۰ تومان
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد دو رو ---۴۲۴,۰۰۰ تومان
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد یک رو ---۴۳۸,۴۰۰ تومان
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد دو رو ---۴۸۰,۰۰۰ تومان
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد یک رو ---۵۸۱,۶۰۰ تومان
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد دو رو ---۹۸۱,۲۵۰ تومان
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد یک رو ---۱,۳۳۷,۵۰۰ تومان
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد دو رو ---۱,۴۸۱,۲۵۰ تومان

زمان های تحویل تراکت ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات ۸ روزکاری اگر قبل از ساعت ۱۲ ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد

شد.


مشخصات چاپ تراکت لاکچری A5 جنس گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش :

    سایز کلی تراکت ۱۴.۵x۲۰ سانتی متر ( ۱۴۵x۲۰۰ میلی متر ) می باشد
    تراکت را می توانید با روکش سلفون مات و یا براق سفارش دهید.
    برای طراحی و سایز بندی تراکت لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۳ میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
    چاپ تراکت در فرم عمومی عالی بوده و هیچگونه محدودیت رنگ ندارد.
    کلیه قیمت چاپ تراکت به تومان می باشند.
    کلیه قیمت ها بروز می باشند.

.

چاپ تراکت A5
ابعاد تعداد وجه چاپ ۴ روزه چاپ ۸ روزه
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد یک رو ۱,۰۰۶,۲۵۰ تومان ۹۶۲,۵۰۰ تومان
A۵ (۱۴.۵x۲۰ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد دو رو ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۱۲,۵۰۰ تومان

زمان های تحویل تراکت ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات ۴و۸ روزکاری اگر قبل از ساعت 12 ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.

 

چاپ تراکت B5

خدمت بعدی چاپ تراکت B5 می باشد. تراکت B5 نیز فقط برروی کاغذ های تحریر ۸۰ گرم و گلاسه ۱۳۵ گرم انجام می شود. تراکت B5 محدودیت رنگی نداشته و کلیه رنگ ها شفاف و زنده خواهند بود . نکته قابل توجه این است که قیمت چاپ تراکت با افزایش تیراژ به شدت افت می کند. از سایز سری B علاوه بر تراکت در چاپ فاکتور نیز استفاده میگردد.

 

چاپ تراکت

مشخصات چاپ تراکت B5 جنس تحریر ۸۰ گرم :

    سایز کلی تراکت ۱۷x۲۴ سانتی متر ( ۱۷۰x۲۴۰ میلی متر ) می باشد
    برای طراحی و سایز بندی تراکت لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۵ میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
    چاپ تراکت در فرم عمومی عالی بوده و هیچگونه محدودیت رنگ ندارد.
    کلیه قیمت چاپ به تومان می باشند.
    کلیه قیمت ها بروز می باشند.

چاپ تراکت B5
ابعاد تعداد وجه چاپ ۴ روزه چاپ ۸ روزه
B۵ (۱۷x۲۴سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد یک رو ۴۶۰,۰۰۰ تومان ۴۴۸,۰۰۰ تومان
B۵ (۱۷x۲۴سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد دو رو ۵۲۴,۰۰۰ تومان ۵۱۲,۰۰۰ تومان
B۵ (۱۷x۲۴سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد یک رو ۵۷۲,۸۰۰ تومان ۵۵۳,۶۰۰ تومان
B۵ (۱۷x۲۴سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد دو رو ۱,۰۰۷,۵۰۰ تومان ۹۷۷,۵۰۰ تومان
B۵ (۱۷x۲۴سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد یک رو ۱,۳۴۱,۲۵۰ تومان ۱,۳۰۲,۵۰۰ تومان
B۵ (۱۷x۲۴سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد دو رو ۱,۴۷۷,۵۰۰ تومان ۱,۴۳۷,۵۰۰ تومان
B۵ (۱۷x۲۴سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد یک رو ۲,۱۹۳,۷۵۰ تومان ۲,۱۱۸,۷۵۰ تومان
B۵ (۱۷x۲۴سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد دو رو ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۳۷,۵۰۰ تومان

زمان های تحویل تراکت ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات ۴ و ۸ روزکاری اگر قبل از ساعت ۱۲ ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.

 


مشخصات چاپ تراکت B5 جنس تحریر ۸۰ گرم :

    سایز کلی تراکت ۱۷x۲۴ سانتی متر ( ۱۷۰x۲۴۰ میلی متر ) می باشد
    برای طراحی و سایز بندی تراکت لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۵ میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
    چاپ تراکت در فرم عمومی عالی بوده و هیچگونه محدودیت رنگ ندارد.
    کلیه قیمت چاپ به تومان می باشند.
    کلیه قیمت ها بروز می باشند.

چاپ تراکت B5
ابعاد تعداد وجه چاپ ۴ روزه چاپ ۸ روزه
B۵ (۱۷x۲۴سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد یک رو ۹۹۸,۷۵۰ تومان ۹۶۸,۷۵۰ تومان
B۵ (۱۷x۲۴سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد دو رو ۱,۱۱۱,۲۵۰ تومان ۱,۰۸۱,۲۵۰ تومان
B۵ (۱۷x۲۴سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد یک رو ۵۰۴,۰۰۰ تومان ۴۸۹,۶۰۰ تومان
B۵ (۱۷x۲۴سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد دو رو ۵۶۸,۰۰۰ تومان ۵۶۰,۰۰۰ تومان
B۵ (۱۷x۲۴سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد یک رو ۱,۵۹۸,۷۵۰ تومان ۱,۵۶۱,۲۵۰ تومان
B۵ (۱۷x۲۴سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد دو رو ۱,۷۳۱,۲۵۰ تومان ۱,۶۹۳,۷۵۰ تومان
B۵ (۱۷x۲۴سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد یک رو ۲,۷۲۲,۵۰۰ تومان ۲,۶۴۳,۷۵۰ تومان
B۵ (۱۷x۲۴سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد دو رو ۲,۹۸۱,۲۵۰ تومان ۲,۹۱۲,۵۰۰ تومان

زمان های تحویل تراکت ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات ۴ و ۸ روزکاری اگر قبل از ساعت ۱۲ ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.

 

چاپ تراکت B4

خدمت بعدی چاپ تراکت بر روی کاغذ های تحریر ۸۰ گرم و گلاسه ۱۳۵ گرم انجام می شود. چاپ تراکت B4 نیز محدودیت تیراژ نداشته و به تعداد دلخواه و در کوتاهترین زمان قابل تحویل می باشد. قیمت چاپ تراکت B4 به دلیل ابعاد از سایر تراکت ها بالاتر می باشد.  کلیه رنگ ها شفاف و زنده خواهند بود . نکته قابل توجه این است که قیمت چاپ تراکت با افزایش تیراژ به شدت افت می کند. از سایز سری B علاوه بر تراکت در چاپ فاکتور نیز استفاده میگردد.

چاپ تراکت

مشخصات چاپ تراکت B4 جنس تحریر ۸۰ گرم :

    سایز کلی تراکت ۲۴x۳۴ سانتی متر ( ۲۴۰x۳۴۰ میلی متر ) می باشد
    برای طراحی و سایز بندی تراکت لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۵ میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
    چاپ تراکت در فرم عمومی عالی بوده و هیچگونه محدودیت رنگ ندارد.
    کلیه قیمت چاپ به تومان می باشند.
    کلیه قیمت ها بروز می باشند.

 

چاپ تراکت B4
ابعاد تعداد وجه چاپ ۶ روزه چاپ ۸ روزه
B۴ (۲۴x۳۴ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد یک رو ۶۰۰,۰۰۰ تومان ۵۹۲,۰۰۰ تومان
B۴ (۲۴x۳۴ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد دو رو ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۳۷,۵۰۰ تومان
B۴ (۲۴x۳۴ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد یک رو ۱,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۳۲,۵۰۰ تومان
B۴ (۲۴x۳۴ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد دو رو ۱,۵۲۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان
B۴ (۲۴x۳۴ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد یک رو ۲,۱۸۱,۲۵۰ تومان ۲,۱۳۵,۰۰۰ تومان
B۴ (۲۴x۳۴ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد دو رو ۲,۴۴۷,۵۰۰ تومان ۲,۴۰۲,۵۰۰ تومان
B۴ (۲۴x۳۴ سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد یک رو ۳,۸۵۷,۵۰۰ تومان ۳,۷۶۸,۷۵۰ تومان
B۴ (۲۴x۳۴ سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد دو رو ۴,۳۸۸,۷۵۰ تومان ۴,۲۹۷,۵۰۰ تومان

زمان های تحویل تراکت ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات ۴ و ۸ روزکاری اگر قبل از ساعت ۱۲ ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.

 


مشخصات چاپ تراکت B4 جنس گلاسه ۱۳۵ گرم :

    سایز کلی تراکت ۲۴x۳۴ سانتی متر ( ۲۴۰x۳۴۰ میلی متر ) می باشد
    برای طراحی و سایز بندی تراکت لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۵ میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
    چاپ تراکت در فرم عمومی عالی بوده و هیچگونه محدودیت رنگ ندارد.
    کلیه قیمت چاپ به تومان می باشند.
    کلیه قیمت ها بروز می باشند.

 

چاپ تراکت B4
ابعاد تعداد وجه چاپ ۶ روزه چاپ ۸ روزه
B۴ (۲۴x۳۴ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد یک رو ۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۶۱,۲۵۰ تومان
B۴ (۲۴x۳۴ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد دو رو ۱,۲۹۷,۵۰۰ تومان ۱,۲۶۷,۵۰۰ تومان
B۴ (۲۴x۳۴ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد یک رو ۱,۵۰۳,۷۵۰ تومان ۱,۴۶۳,۷۵۰ تومان
B۴ (۲۴x۳۴ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد دو رو ۱,۷۳۱,۲۵۰ تومان ۱,۶۹۳,۷۵۰ تومان
B۴ (۲۴x۳۴ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد یک رو ۲,۶۹۷,۵۰۰ تومان ۲,۶۵۲,۵۰۰ تومان
B۴ (۲۴x۳۴ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد دو رو ۲,۹۶۵,۰۰۰ تومان ۲,۹۱۸,۷۵۰ تومان
B۴ (۲۴x۳۴ سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد یک رو ۴,۹۱۰,۰۰۰ تومان ۴,۸۲۷,۵۰۰ تومان
B۴ (۲۴x۳۴ سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد دو رو ۵,۴۴۷,۵۰۰ تومان ۵,۳۵۶,۲۵۰ تومان

زمان های تحویل تراکت ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات ۴ و ۸ روزکاری اگر قبل از ساعت ۱۲ ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.

 

چاپ تراکت B6

چاپ تراکت در ابعاد B6 یکی دیگر از خدمات قابل ارائه در این مرکز می باشد. تراکت B6 مشابه چاپ کارت ویزیت برروی کاغذ های تحریر ۸۰ گرم و گلاسه ۱۳۵ گرم انجام می شود. چاپ تراکت B6 محدودیت رنگی نداشته و کلیه رنگ ها شفاف و زنده خواهند بود . قیمت چاپ روی تراکت B4 روی تحریر ۸۰ گرم از قیمت پایین تری برخوردار است. نکته قابل توجه این است که قیمت چاپ با افزایش تیراژ به شدت افت می کند.

 

چاپ تراکت

مشخصات چاپ تراکت B6 جنس تحریر ۸۰ گرم :

    سایز کلی تراکت ۱۲x۱۷ سانتی متر ( ۱۲۰x۱۷۰ میلی متر ) می باشد
    برای طراحی و سایز بندی تراکت لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۵ میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
    چاپ تراکت در فرم عمومی عالی بوده و هیچگونه محدودیت رنگ ندارد.
    کلیه قیمت چاپ تراکت به تومان می باشند.
    کلیه قیمت ها بروز می باشند.

چاپ تراکت B6
ابعاد تعداد وجه چاپ ۴ روزه چاپ ۸ روزه
B۶ (۱۲x۱۷ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد یک رو ۳۷۳,۶۰۰ تومان ۳۶۰,۰۰۰ تومان
B۶ (۱۲x۱۷ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد دو رو ۴۱۶,۰۰۰ تومان ۴۰۸,۰۰۰ تومان
B۶ (۱۲x۱۷ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد یک رو ۴۴۰,۰۰۰ تومان ۴۲۴,۰۰۰ تومان
B۶ (۱۲x۱۷ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد دو رو ۴۷۶,۸۰۰ تومان ۴۶۱,۶۰۰ تومان
B۶ (۱۲x۱۷ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد یک رو ۵۸۴,۰۰۰ تومان ۵۶۵,۶۰۰ تومان
B۶ (۱۲x۱۷ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد دو رو ۹۸۱,۲۵۰ تومان ۹۵۱,۲۵۰ تومان
B۶ (۱۲x۱۷ سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد یک رو ۱,۳۵۲,۵۰۰ تومان ۱,۲۹۳,۷۵۰ تومان
B۶ (۱۲x۱۷ سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد دو رو ۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۲۵,۰۰۰ تومان

زمان های تحویل تراکت ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات ۴ و ۸ روزکاری اگر قبل از ساعت ۱۲ ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
   


مشخصات چاپ تراکت B6 جنس گلاسه ۱۳۵ گرم :

    سایز کلی تراکت ۱۲x۱۷ سانتی متر ( ۱۲۰x۱۷۰ میلی متر ) می باشد
    برای طراحی و سایز بندی تراکت لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۵ میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
    چاپ تراکت در فرم عمومی عالی بوده و هیچگونه محدودیت رنگ ندارد.
    کلیه قیمت چاپ تراکت به تومان می باشند.
    کلیه قیمت ها بروز می باشند.

 

چاپ تراکت B6
ابعاد تعداد وجه چاپ ۴ روزه چاپ ۸ روزه
B۶ (۱۲x۱۷ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد یک رو ۴۰۴,۸۰۰ تومان ۳۷۹,۲۰۰ تومان
B۶ (۱۲x۱۷ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد دو رو ۴۳۷,۶۰۰ تومان ۴۲۸,۰۰۰ تومان
B۶ (۱۲x۱۷ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد یک رو ۴۷۴,۰۰۰ تومان ۴۵۹,۲۰۰ تومان
B۶ (۱۲x۱۷ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد دو رو ۵۰۸,۰۰۰ تومان ۴۹۶,۰۰۰ تومان
B۶ (۱۲x۱۷ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد یک رو ۱,۰۴۳,۷۵۰ تومان ۱,۰۱۵,۰۰۰ تومان
B۶ (۱۲x۱۷ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد دو رو ۱,۱۱۱,۲۵۰ تومان ۱,۰۸۱,۲۵۰ تومان
B۶ (۱۲x۱۷ سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد یک رو ۱,۶۱۶,۲۵۰ تومان ۱,۵۵۶,۲۵۰ تومان
B۶ (۱۲x۱۷ سانتی متر) ۱۰.۰۰۰ عدد دو رو ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۸۷,۵۰۰ تومان

زمان های تحویل تراکت ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات ۴ و ۸ روزکاری اگر قبل از ساعت ۱۲ ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.