چاپ بروشور

شما می توانید یک چاپ بروشور سفارشی داشته باشید. ما می توانیم در چاپ گردو هر بروشور سفارشی را برای شما هم طراحی و چاپ کنیم. سعی کنید میزان سفارش بروشور خود را بالاتر ببرید زیرا این امر باعث می شود قیمت چاپ بروشور برای شما کمتر محاسبه شود. ما با استفاده از بهترین تجهیزات و دستگاه های بروز دنیا و با بالاترین کیفیت رنگی بروشور شما را به چاپ می رسانیم. ما همچنین می توانیم با استفاده از یک سیستم حمل و نقل پیشرفته با کمترین هزینه و زمان محصول سفارشی تان را به دستتان برسانیم.

چاپ بروشور
دسترسی سریع چاپ بروشور

چاپ بروشور گلاسه ۱۳۵ گرم

از جنس های پرکاربرد چاپ بروشور در لت های متفاوت استفاده از گلاسه ۱۳۵ گرم می باشد. در بازار از برگه گلاسه ۱۳۵ گرم علاوه بر بروشور برای تراکت ، پاکت ها و چاپ انواع پوستر ها نیز استفاده می شود. کلیه چاپ بروشور های برروی گلاسه ۱۳۵ گرم به صورت ۴ رنگ ( فول رنگی ) می باشد و کیفیت چاپ برروی این برگه بسیار مطلوب و رنگ ها همگی براق و اشباع می باشند. چاپ بروشور گلاسه ۱۳۵ گرم به صورت دورو میسر می باشد. قیمت چاپ بروشور گلاسه ۱۳۵ گرم ذکر شده برای ۱ و یا ۲ خط تا و یا به اصلاح ۲ لت و یا ۳ لت می باشد.

برای ایجاد فضای اطمینان در زمان برش توصیه می شود لوگو و سایر نوشته های خود را حداقل به میزان ۵ میلیمتر از لبه های کار فاصله دهید.

چاپ بروشور

مشخصات چاپ بروشور گسترده A4 :

    سایز گسترده (باز) ۲۰x۲۹ سانتی متر (۲۰۰x۲۹۰ mm) می باشد
    ابعاد هر لت بروشور ۳ لت ۲۰x۹.۷
    ابعاد هر لت بروشور ۲ لت ۲۰x۱۴.۵
    برای طراحی بروشور ها لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۵ میلیمتر از طرفین و لت ها فاصله دهید.
    چاپ بروشور به صورت فول رنگی می باشد
    قیمت چاپ به تومان همراه با خط تا می باشد

چاپ بروشور گلاسه ۱۳۵ گرم
ابعاد تعداد وجه چاپ ۶ روزه چاپ ۱۱ روزه
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد دو رو ۱,۰۳۴,۳۷۵ تومان ۱,۰۰۳,۱۲۵ تومان
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد دو رو ۱,۳۷۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۳۷,۵۰۰ تومان
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد دو رو ۲,۳۲۶,۲۵۰ تومان ۲,۲۸۱,۲۵۰ تومان

زمان های تحویل بروشور ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات 6 و 11 روزکاری اگر قبل از ساعت 12 ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.


مشخصات چاپ بروشور گسترده A5 :

    سایز گسترده (باز) ۲۰x۱۴.۵ سانتی متر (۲۰۰x۱۴۵ mm) می باشد
    ابعاد هر لت بروشور ۲ لت ۱۰x۱۴.۵
    برای طراحی بروشور ها لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۵ میلیمتر از طرفین و لت ها فاصله دهید.
    بروشور به صورت فول رنگی می باشد
    قیمت چاپ بروشور A5 به تومان همراه با خط تا می باشد

چاپ بروشور گلاسه ۱۳۵ گرم
ابعاد تعداد وجه چاپ ۶ روزه چاپ ۱۱ روزه
A۵ (۲۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد دو رو ۴۹۶,۰۰۰ تومان ۴۸۰,۸۰۰ تومان
A۵ (۲۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد دو رو ۹۶۵,۶۲۵ تومان ۵۹۸,۰۰۰ تومان
A۵ (۲۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد دو رو ۱,۴۹۲,۵۰۰ تومان ۱,۴۵۳,۱۲۵ تومان

زمان های تحویل بروشور ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات 6 و 11 روزکاری اگر قبل از ساعت 12 ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.


مشخصات چاپ بروشور گسترده A3 :

    سایز گسترده (باز) ۴۰x۲۹ سانتی متر (۴۰۰x۲۹۰ mm) می باشد
    ابعاد هر لت بروشور ۳ لت ۲۹×۱۳.۳
    این هزینه برای چاپ سه لت همراه با ۲ خط تا می باشد.
    برای طراحی بروشور ها لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۵ میلیمتر از طرفین و لت ها فاصله دهید.
    بروشور به صورت فول رنگی می باشد
    قیمت چاپ بروشور A3 به تومان همراه با خط تا می باشد

چاپ بروشور گلاسه ۱۳۵ گرم
ابعاد تعداد وجه چاپ ۶ روزه چاپ ۱۱ روزه
A۳ (۴۰x۲۹ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد دو رو ۱,۷۷۱,۲۵۰ تومان ۱,۷۴۰,۶۲۵ تومان
A۳ (۴۰x۲۹ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد دو رو ۲,۴۸۸,۷۵۰ تومان ۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان

زمان های تحویل بروشور ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات عادی اگر قبل از ساعت 12 ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.

چاپ بروشور گلاسه ۱۷۰ گرم

از دیگر خدمات قابل ارائه در چاپ گردو ارائه بروشور ۲ لت و ۳ لت برروی گلاسه ۱۷۰ گرم می باشد. گلاسه ۱۷۰ گرم از ضخامت بالاتری نسبت به گلاسه ۱۳۵ گرم برخوردار است و این امر در استحکام و ابهت بخشیدن به بروشور شما نقش چشمگیری خواهد داشت. هرچند تفاوت قیمت چاپ بروشور گلاسه ۱۷۰ گرم خیلی بالاتر از ۱۳۵ گرم نیست ولی در برخی موارد تفاوت معنا داری را ایجاد می نماید. بروشور گلاسه ۱۷۰ گرم نیز به صورت ۴ رنگ و یا فول رنگی چاپ می شود ، و قیمت های ارائه شده بروشور برای چاپ ۲ لت و یا ۳ لت به انتخاب شما می باشد.

برای ایجاد فضای اطمینان در زمان برش توصیه می شود لوگو و سایر نوشته های خود را حداقل به میزان ۵ میلیمتر از لبه های کار فاصله دهید.

چاپ بروشور

مشخصات چاپ بروشور گسترده A4 :

    سایز گسترده (باز) ۲۰x۲۹ سانتی متر (۲۰۰x۲۹۰ mm) می باشد
    ابعاد هر لت بروشور ۳ لت ۲۰x۹.۷
    ابعاد هر لت بروشور ۲ لت ۲۰x۱۴.۵
    برای طراحی بروشور ها لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۵ میلیمتر از طرفین و لت ها فاصله دهید.
    چاپ بروشور به صورت فول رنگی می باشد
    قیمت چاپ به تومان همراه با خط تا می باشد

چاپ بروشور گلاسه ۱۷۰ گرم
ابعاد تعداد وجه چاپ ۶ روزه چاپ ۱۱ روزه
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد دو رو ۱,۷۱۳,۷۵۰ تومان ۱,۶۷۵,۰۰۰ تومان
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۴۰۰۰ عدد دو رو ۲,۶۳۶,۲۵۰ تومان ۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان

زمان های تحویل بروشور ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات عادی اگر قبل از ساعت 12 ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.


مشخصات چاپ بروشور گسترده A5 :

    سایز گسترده (باز) ۲۰x۱۴.۵ سانتی متر (۲۰۰x۱۴۵ mm) می باشد
    ابعاد هر لت بروشور ۲ لت ۱۰x۱۴.۵
    برای طراحی بروشور ها لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۵ میلیمتر از طرفین و لت ها فاصله دهید.
    چاپ بروشور به صورت فول رنگی می باشد
    قیمت چاپ به تومان همراه با خط تا می باشد

چاپ بروشور گلاسه ۱۷۰ گرم
ابعاد تعداد وجه چاپ ۶ روزه چاپ ۱۱ روزه
A۵ (۲۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد دو رو ۱,۱۳۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۰۵,۰۰۰ تومان
A۵ (۲۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۴۰۰۰ عدد دو رو ۱,۶۳۲,۵۰۰ تومان ۱,۵۹۳,۷۵۰ تومان

زمان های تحویل بروشور ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات عادی اگر قبل از ساعت 12 ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.

چاپ بروشور لوکس گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش

از جمله محصولات لوکس و شیک مجموعه چاپ گردو ، چاپ بروشور لوکس گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون مات و یا براق می باشد. در این نوع بروشور علاوه بر اینکه از کاغذ گلاسه ۳۰۰ گرم استفاده میشود روی کار برخلاف سایر بروشور ها دارای روکش سلفون مات و یا سلفون براق می باشد. در این نوع بروشور به دلیل دارا بود روکش بالاترین مقاوت را در برابر پارگی دارد. اگر به دنبال چاپ بورشور برای شرایط و مکان های خاص هستید و کیفیت و دوام کار برای شما بسیار مهم است توصیه ما به شما بروشور لوکس مجموعه تخصصی چاپ گردو است. چاپ روی بروشور لوکس به صورت فول رنگی بوده و با بالاترین کیفیت می باشد و کلیه قیمت های ارائه شده برای چاپ ۲ لت و ۳ لت یکسان است.

برای ایجاد فضای اطمینان در زمان برش توصیه می شود لوگو و سایر نوشته های خود را حداقل به میزان ۳ میلیمتر از لبه های کار فاصله دهید.

چاپ بروشور

مشخصات چاپ بروشور گسترده A4 :

    سایز گسترده (باز) ۲۰x۲۸.۸ سانتی متر (۲۰۰x۲۸۸ mm) می باشد
    ابعاد هر لت بروشور ۳ لت ۲۰x۹.۷
    ابعاد هر لت بروشور ۲ لت ۲۰x۱۴.۵
    برای طراحی بروشور ها لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۳ میلیمتر از طرفین و لت ها فاصله دهید.
    چاپ بروشور به صورت فول رنگی می باشد
    قیمت چاپ به تومان همراه با خط تا می باشد

چاپ بروشور لوکس گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش
ابعاد تعداد وجه چاپ ۶ روزه چاپ ۱۱ روزه
A۴ (۲۰x۲۸.۸ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد دو رو ۱,۸۱۲,۵۰۰ تومان ۱,۷۴۲,۵۰۰ تومان

زمان های تحویل بروشور ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات عادی اگر قبل از ساعت 12 ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.


مشخصات چاپ بروشور گسترده A5 :

    سایز گسترده (باز) ۲۰x۱۴.۵ سانتی متر (۲۰۰x۱۴۵ mm) می باشد
    ابعاد هر لت بروشور ۲ لت ۱۰x۱۴.۵
    برای طراحی بروشور ها لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۳ میلیمتر از طرفین و لت ها فاصله دهید.
    چاپ بروشور به صورت فول رنگی می باشد
    قیمت چاپ به تومان همراه با خط تا می باشد

چاپ بروشور لوکس گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش
ابعاد تعداد وجه چاپ ۶ روزه چاپ ۱۱ روزه
A۵ (۲۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد دو رو ۱,۲۰۶,۲۵۰ تومان ۱,۱۶۸,۷۵۰ تومان

زمان های تحویل بروشور ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات عادی اگر قبل از ساعت 12 ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.


مشخصات چاپ بروشور گسترده A3 :

    سایز گسترده (باز) ۴۲x۲۸.۸ سانتی متر (۴۲۰x۲۸۸ mm) می باشد
    ابعاد هر لت بروشور ۳ لت ۲۸.۸×۱۴
    این هزینه برای چاپ سه لت همراه با ۲ خط تا می باشد.
    برای طراحی بروشور ها لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۳ میلیمتر از طرفین و لت ها فاصله دهید.
    بروشور به صورت فول رنگی می باشد
    قیمت چاپ بروشور A3 به تومان همراه با خط تا می باشد

چاپ بروشور لوکس گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش
ابعاد تعداد وجه چاپ ۶ روزه چاپ ۱۱ روزه
A۳ (۴۲x۲۸.۸ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد دو رو ۳,۱۹۳,۷۵۰ تومان ۳,۰۴۸,۷۵۰ تومان

زمان های تحویل بروشور ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات عادی اگر قبل از ساعت 12 ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.

چاپ بروشور تحریر ۸۰ گرم

چاپ بروشور تحریر ۸۰ گرم از دیگر خدمات چاپ گردو می باشد. بروشور ۲ لت و ۳ لت به صورت تخصصی انجام می شود . تحریر ۸۰ گرم از لحاظ قیمتی مناسبترین جنسی است که میتونید برای چاپ بروشور انتخاب کنید.  کاغذ تحریر ۸۰ گرم مشابه کاغذ A4 معمولی می باشد. چاپ بروشور تحریر ۸۰ گرم به صورت افست و ۴ رنگ ( فول رنگی ) می باشد.

برای ایجاد فضای اطمینان در زمان برش توصیه می شود لوگو و سایر نوشته های خود را حداقل به میزان ۵ میلیمتر از لبه های کار فاصله دهید.

چاپ بروشور

مشخصات چاپ بروشور تحریر ۸۰ گرم گسترده A4 :

    سایز گسترده (باز) ۲۰x۲۹ سانتی متر (۲۰۰x۲۹۰ mm) می باشد
    ابعاد هر لت بروشور ۳ لت ۲۰x۹.۷
    ابعاد هر لت بروشور ۲ لت ۲۰x۱۴.۵
    برای طراحی بروشور ها لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۵ میلیمتر از طرفین و لت ها فاصله دهید.
    چاپ به صورت فول رنگی می باشد
    قیمت ها به تومان همراه با خط تا می باشد

چاپ بروشور تحریر ۸۰ گرم
ابعاد تعداد وجه چاپ ۶ روزه چاپ ۸ روزه چاپ ۱۱ روزه
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد دو رو ۹۷۸,۷۵۰ تومان ---۹۴۷,۵۰۰ تومان
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد دو رو ۱,۲۵۲,۵۰۰ تومان ---۱,۲۱۶,۲۵۰ تومان
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد دو رو ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان ---۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

زمان های تحویل بروشور ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات 6 و 11 روزکاری اگر قبل از ساعت 12 ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.


مشخصات چاپ بروشور گسترده A5 :

    سایز گسترده (باز) ۲۰x۱۴.۵ سانتی متر (۲۰۰x۱۴۵ mm) می باشد
    ابعاد هر لت بروشور ۲ لت ۱۰x۱۴.۵
    برای طراحی بروشور ها لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۵ میلیمتر از طرفین و لت ها فاصله دهید.
    چاپ بروشور به صورت فول رنگی می باشد
    قیمت چاپ به تومان همراه با خط تا می باشد

چاپ بروشور تحریر ۸۰ گرم
ابعاد تعداد وجه چاپ ۶ روزه چاپ ۸ روزه چاپ ۱۱ روزه
A۵ (۲۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد دو رو ۴۷۵,۲۰۰ تومان ---۴۶۰,۸۰۰ تومان
A۵ (۲۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد دو رو ۵۷۱,۲۰۰ تومان ---۵۵۲,۰۰۰ تومان
A۵ (۲۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد دو رو ۱,۳۰۶,۲۵۰ تومان ---۱,۲۶۸,۷۵۰ تومان

زمان های تحویل بروشور ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات 6 و 11 روزکاری اگر قبل از ساعت 12 ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.


مشخصات چاپ بروشور گسترده A3 :

    سایز گسترده (باز) ۴۲x۲۹.۷ سانتی متر (۴۲۰x۲۹۷ mm) می باشد
    ابعاد هر لت بروشور ۳ لت ۲۹.۷×۱۴
    ابعاد هر لت بروشور ۲ لت ۲۱x۲۹.۷
    برای طراحی بروشور ها لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۵ میلیمتر از طرفین و لت ها فاصله دهید.
    بروشور به صورت فول رنگی می باشد
    قیمت چاپ بروشور A3 به تومان همراه با خط تا می باشد

چاپ بروشور تحریر ۸۰ گرم
ابعاد تعداد وجه چاپ ۶ روزه چاپ ۸ روزه چاپ ۱۱ روزه
A۳ (۴۲x۲۹.۷ سانتی متر) ۱۰۰۰ عدد دو رو ---۱,۸۰۸,۷۵۰ تومان ---
A۳ (۴۲x۲۹.۷ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد دو رو ---۲,۳۹۳,۷۵۰ تومان ---

زمان های تحویل بروشور ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات عادی اگر قبل از ساعت 12 ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد

چاپ بروشور گلاسه ۱۲۰ گرم

چاپ بروشور گلاسه ۱۲۰ گرم نیز در این مرکز قابل انجام می باشد. امکان انجام بروشور به صورت ۲ لت و ۳ لت نیز مقدور می باشد. گلاسه ۱۲۰ گرم نسبت به گلاسه ۱۳۵ گرم تفاوت ناچیزی دارد و زیر دست تفاوت چندانی ندارند. و همچنین می توانیم بروشور های شما را با روکش سلفون مات و یا براق نیز ارائه نماییم که البته به قیمت چاپ افزوده می شود. چاپ بروشور گلاسه ۱۲۰ گرم به صورت افست و ۴ رنگ ( فول رنگی ) می باشد.

برای ایجاد فضای اطمینان در زمان برش توصیه می شود لوگو و سایر نوشته های خود را حداقل به میزان ۵ میلیمتر از لبه های کار فاصله دهید.

چاپ بروشور

مشخصات چاپ بروشور گسترده A4 :

    سایز گسترده (باز) ۲۰x۲۹ سانتی متر (۲۰۰x۲۹۰ mm) می باشد
    ابعاد هر لت بروشور ۳ لت ۲۰×۹٫۷
    ابعاد هر لت بروشور ۲ لت ۲۰×۱۴٫۵
    برای طراحی بروشور ها لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۵ میلیمتر از طرفین و لت ها فاصله دهید.
    چاپ به صورت فول رنگی می باشد
    قیمت چاپ به تومان همراه با خط تا می باشد

چاپ بروشور گلاسه ۱۲۰ گرم
ابعاد تعداد وجه چاپ ۶ روزه چاپ ۸ روزه چاپ ۱۱ روزه
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد دو رو ۱,۲۰۲,۵۰۰ تومان ---۱,۱۶۳,۷۵۰ تومان
A۴ (۲۰x۲۹ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد دو رو ۱,۹۲۲,۵۰۰ تومان ---۱,۸۷۵,۰۰۰ تومان

زمان های تحویل بروشور ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات عادی اگر قبل از ساعت 12 ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.


مشخصات چاپ بروشور گسترده A5 :

    سایز گسترده (باز) ۲۰x۱۴.۵ سانتی متر (۲۰۰x۱۴۵ mm) می باشد
    ابعاد هر لت بروشور ۲ لت ۱۰x۱۴.۵
    برای طراحی بروشور ها لوگو و سایر نوشته های مهم خود را ۵ میلیمتر از طرفین و لت ها فاصله دهید.
    چاپ بروشور به صورت فول رنگی می باشد
    قیمت چاپ به تومان همراه با خط تا می باشد

چاپ بروشور گلاسه ۱۲۰ گرم
ابعاد تعداد وجه چاپ ۶ روزه چاپ ۸ روزه چاپ ۱۱ روزه
A۵ (۲۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۲۰۰۰ عدد دو رو ۵۵۵,۲۰۰ تومان ---۵۳۴,۴۰۰ تومان
A۵ (۲۰x۱۴.۵ سانتی متر) ۵۰۰۰ عدد دو رو ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان ---۱,۲۱۱,۲۵۰ تومان

زمان های تحویل بروشور ها

    روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
    سفارشات عادی اگر قبل از ساعت 12 ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
    در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.